sobota, 09 grudnia 2023

Newsroom

mBank uplasował obligacje SNP o wartości 750 mln euro

msd | 07 września 2023
Zgłoszony przez inwestorów popyt na zielone nieuprzywilejowane senioralne obligacje mBanku okazał się dwukrotnie większy od oferty.

mBank nie ujawnia warunków emisji nowego długu. Natomiast według serwisu ifre.com, są to czteroletnie papiery z opcją spłaty po trzech latach (4NC3) i stałym kuponem na poziomie 8,375 proc. w skali roku.

Z uwagi na to, że uplasowane przez mBank papiery są nieuprzywilejowanym senioralnym długiem możliwe będzie ich zaliczenie do wymogów MREL, które banki zobowiązane są wypełnić do końca tego roku.

Podczas środowej subskrypcji 121 inwestorów zgłosiło 1,48 mld euro popytu na zielone obligacje mBanku. Ostatecznie warte 750 mln euro papiery przydzielono na rzecz 115 podmiotów.

Uplasowane przez bank papiery trafią do obrotu na rynku w Luksemburgu.

Na Catalyst notowane są trzy serie podporządkowanych obligacji mBanku. Wygasające za kilkanaście miesięcy papiery MBK0125 kwotowane są przez sprzedającego po 100,7 proc. nominału, ustalonego na 100 tys. zł. Lecz już dłuższa seria MBK1028, która teoretycznie mogłaby jeszcze zostać przedterminowo wykupiona w przyszłym miesiącu, kwotowana jest w ofercie sprzedaży na 94,99 proc. nominału, w tym przypadku sięgającego jednak 500 tys. zł.

Więcej wiadomości o mBank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst