czwartek, 25 kwietnia 2019

Newsroom

mBank z programem emisji do 3 mld euro

msd | 12 kwietnia 2018
Przyjęty program zakłada emisję papierów dłużnych w wielu transzach i walutach, o różnej strukturze odsetkowej i zapadalności.

Nowy program, jak podano, będzie aktualizacją istniejącego dotychczas programu emisji papierów dłużnych przez mFinance France, należącej do mBanku spółki prawa francuskiego. 

Emitowane papiery mogą trafić na giełdę w Luksemburgu lub inną giełdę w państwie Unii Europejskiej. Możliwe jest także równoległe notowanie na kilku giełdach, podaje mBank.

W ramach istniejącego dotychczas programu EMTN mBank ma wyemitowanych obecnie pięć serii obligacji, trzy w euro, każda po 500 mln EUR, oraz dwie we franku szwajcarskim, obie po 200 mln CHF. Najbliższy wykup, na 200 mln CHF, przypada 8 października tego roku. 

Na Catalyst notowane są natomiast dwie serie obligacji podporządkowanych mBanku z terminami spłaty w 2023 oraz 2025 r., ale jednocześnie opcją wcześniejszej spłaty odpowiednio w grudniu tego roku oraz styczniu 2020 r. I to jest zapewne najbardziej prawdopodobny scenariusz dla obu emisji. Przy tym założeniu w ostatnich transakcjach papiery MBK1223 i MBK0125 wyceniano kolejno z 2,7 oraz 2,8 proc. rentowności brutto. 

Więcej wiadomości o mBank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje