poniedziałek, 19 kwietnia 2021

Newsroom

mBank ze stratą w IV kwartale

msd | 04 lutego 2021
Nie 439,5 mln zł, lecz 633 mln zł sięgną rezerwy na ryzyko prawne walutowych kredytów hipotecznych, które mBank zaksięguje w wynikach IV kwartału.

mBank zwiększy zapowiadane w styczniu rezerwy o dodatkowe 193,5 mln zł. W wynikach IV kwartału rozpozna łącznie 633 mln zł rezerw na ryzyko prawne związane z kredytami walutowymi. Wiązać się to będzie ze stratą w IV kwartale.

„W związku z powiększeniem rezerwy wynikającym z analizy najbardziej aktualnych danych bank spodziewa się negatywnego wyniku netto w IV kw. 2020 r., ale dodatniego w całym roku 2020” – poinformował mBank.

Wartość rozpoznanych w 2020 r. rezerw na ryzyko prawne walutowych hipotek przekroczy 1 mld zł, a ich łączna wartość urośnie do ponad 1,5 mld zł, czyli około 9 proc. wartości brutto portfela tego rodzaju kredytów.

Po trzech kwartałach 2020 r. mBank notował 279 mln zł skonsolidowanego zysku wobec 894 mln zł rok wcześniej.

Niezaudytowane wyniki za IV kwartał mBank przekaże 9 lutego.

Na Catalyst notowane są trzy serie podporządkowanych obligacji mBanku, z czego tylko dla najkrótszych papierów MBK0125 znajdziemy w arkuszu jakąkolwiek ofertę sprzedaży. Jej przyjęcie (104 proc. za 100 tys. zł nominału) oznaczałoby 1,25 proc. rentowności brutto dla kupującego przy pewności, że papiery nie zostaną już przedterminowo wykupione (mBank zrezygnował z tej możliwości w styczniu 2020 r.).

Więcej wiadomości o mBank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje