niedziela, 20 czerwca 2021

Newsroom

MF i UKNF pracują nad nowym modelem listów zastawnych

msd | 17 lipca 2020
Ministerstwo Finansów razem z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego chcą wypracować nowy model funkcjonowania bankowości hipotecznej oraz emisji listów zastawnych w Polsce, tak by stały się one bardziej atrakcyjne dla banków oraz inwestorów.

Celem zapowiadanych prac ma być między innymi przegląd funkcjonujących modeli emisji listów zastawnych i organizacji bankowości hipotecznej w innych krajach. Resort finansów oraz nadzorca zamierzają przeprowadzić konsultacje z przedstawicielami rynku. 

„W zależności od wyników tych analiz, wypracowana zostanie propozycja optymalnego modelu emisji listów zastawnych i bankowości hipotecznej w Polsce” – podano we wspólnym komunikacie MF i UKNF. 

MF oraz UKNF zobowiązały się przedstawić propozycje działań regulacyjnych, mających na celu „zwiększenie atrakcyjności stosowania listu zastawnego przez banki przy zachowaniu wymogów stabilności emitenta i bezpieczeństwa instrumentu dla inwestora”. 

Na razie nie ujawniono jednak zakresu możliwych zmian regulacyjnych.

W konsultacje włączono także Narodowy Bank Polski oraz Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

W Polsce działają obecnie cztery banki hipoteczne (ING Bank Hipoteczny, mBank Hipoteczny, Pekao Hipoteczny oraz PKO Bank Hipoteczny), piąty jest zaś w trakcie tworzenia (Millennium Bank Hipoteczny).

Na GPW notowane są 54 serie listów zastawnych o łącznej wartości 23,8 mld zł. Do transakcji nimi praktycznie nie dochodzi, to równie niepopularne w obrocie instrumenty, jak obligacje komunalne. 

Więcej wiadomości kategorii Prawo

Emisje