niedziela, 21 lipca 2019

Newsroom

MF sprzedało obligacje detaliczne za miliard złotych

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 12 kwietnia 2019
Sprzedaż papierów skarbowych dla inwestorów indywidualnych sięgnęła w marcu 1,01 mld zł. Znów największym powodzeniem cieszyły się papiery o trzymiesięcznym okresie spłaty.

Marcowa sprzedaż detalicznych obligacji skarbowych wyniosła 1,01 mld zł i była o 3 proc. wyższa niż w lutym oraz 16,8 proc. wyższa niż przed rokiem. Największym zainteresowaniem ponownie cieszył się trzymiesięczny dług, na który zgłoszono 380,6 mln zł popytu. Drugie pod względem popularności były tym razem stałokuponowe dwulatki (301,5 mln zł), które po czterech miesiącach zepchnęły na trzecie miejsce czteroletnie papiery indeksowane wskaźnikiem inflacji (224,4 mln zł).

Sprzedaż papierów 10-letnich wyniosła w marcu 87,8 mln zł, a trzyletni dług znalazł nabywców na kwotę 12,2 mln zł. Wciąż symboliczna była natomiast sprzedaż sześcio- i 12-letnich papierów dostępnych tylko dla uczestników programu Rodzina 500 plus. Inwestorzy wydali na nie w sumie niecałe 3,3 mln zł.

Po trzech miesiącach tego roku łączna sprzedaż detalicznych obligacji skarbowych wynosiła 3,12 mld zł wobec 2,93 mld zł przed rokiem i 1,39 mld zł przed dwoma laty.

Comiesięczny miliardowy popyt na papiery skarbowe resort finansów notuje niemal nieprzerwanie od czerwca ubiegłego roku, z niewielkimi tylko odchyleniami w dół – po niecałe 20 mln zł – z września poprzedniego roku i lutego tego roku. Jest w tym pewna symbolika, że regularna miliardowa sprzedaż obligacji skarbowych rozpoczęła się akurat, gdy rynek korporacyjnego długu mocno zahamował. Rzeczywistość jest jednak bardziej złożona, a w koincydencji tej jest zapewne wiele przypadku.

Wysoka sprzedaż obligacji, na poziomie 0,7-0,9 mld zł, rozpoczęła się już wcześniej, od października 2017 r., gdy resort finansów wprowadził do obrotu krótkoterminowe papiery z trzymiesięcznym okresem spłaty. To właśnie one w znacznej części napędzają tak wysoką sprzedaż. Wszak zaledwie trzymiesięczny okres spłaty sprawia, że przy decyzji inwestora o kontynuowaniu inwestycji w krótkoterminowy dług te same pieniądze w publikowanych przez MF statystykach sprzedaży pojawić się mogą parokrotnie na przestrzeni jednego roku.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje