środa, 19 grudnia 2018

Newsroom

Ministerstwo Sprawiedliwości dla Obligacje.pl: Ustawa antylichwiarska nie spowoduje upadku branży

Jerzy Kubrak, wydział komunikacji społecznej i promocji Ministerstwa Sprawiedliwości | 15 grudnia 2016
"Na wzrost popytu powinna wpłynąć większa atrakcyjność oprocentowania i związane z tym zwiększenie poczucia bezpieczeństwa klientów firm pożyczkowych."

Wysokość maksymalnych opłat i prowizji opisanych w projekcie ustawy ustalono na podstawie analiz Ministerstwa Sprawiedliwości, z których wynika, że przedsiębiorstwa branży pożyczkowej osiągają próg rentowności przy udzielaniu pożyczek na ok. 10 procent rocznie. Limity określone w projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny i niektórych innych ustaw pozwalają na zarobek 250 zł od każdego pożyczonego 1000 zł, czyli 25 proc. To – zdaniem ministerstwa – pozwala na pokrycie nawet większych kosztów firm pożyczkowych, związanych m.in. z wyższym ryzykiem ich działalności. Podobne poziomy kosztów pozyskiwania kapitału i związanych z tym limitów występują w innych państwach europejskich.

W opinii Ministerstwa Sprawiedliwości po wprowadzeniu niższych limitów nie ma więc niebezpieczeństwa upadku tej branży, a jedynie może nastąpić ograniczenie jej zysków. Możliwe jest jednak zrekompensowanie tego ograniczenia przez zwiększony popyt na takie pożyczki. Na wzrost popytu powinna wpłynąć większa atrakcyjności oprocentowania i związane z tym zwiększenie poczucia bezpieczeństwa klientów firm pożyczkowych. Niższe oprocentowanie ograniczy bowiem niebezpieczeństwo wpadnięcia takich osób w spiralę zadłużenia. Każdy konsument „uwięziony” w tej spirali przynosi więcej strat dla gospodarki, niż potencjalnych korzyści wynikających z wyższych zysków firm pożyczkowych.

Nagły spadek akcji firm pożyczkowych po przedstawieniu założeń nowej ustawy pokazuje, że rynek polski odbiega od europejskich standardów. Gwarantuje bowiem znacznie wyższe zyski z takiej działalności niż w pozostałych państwach Unii Europejskiej. Oznacza to w praktyce, że koszt pozyskania kapitału w Polsce jest znacznie wyższy niż w innych państwach, co negatywnie wpływa na całą polską gospodarkę.

W opinii Ministerstwa Sprawiedliwości nie ma też podstaw do obaw, że zwiększy się szara strefa w tym obszarze działalności, ponieważ równolegle trwają prace nad nowelizacją kodeksu karnego, który stanie się skutecznym narzędziem do walki z lichwą. 

Więcej wiadomości kategorii Prawo

 • Wszystkie emisje obligacji mają być publiczne

  06 grudnia 2018
  Nowelizacja ustawy o publicznym obrocie autorstwa Ministerstwa Finansów wyklucza możliwość przeprowadzenia emisji prywatnych. Zamiast nich wszystkie emisje będą publiczne, choć niekoniecznie szeroko adresowane.
  czytaj więcej
 • Polski Dom Maklerski złożył odwołanie od decyzji KNF

  05 grudnia 2018
  Spółka odwołuje się od decyzji Komisji Nadzoru Finansowego o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej oraz nałożeniu kary finansowej 2,5 mln zł. PDM już zapowiada, że jeśli odwołanie nie poskutkuje, to wyjdzie na drogę sądową z „wielomilionowymi” pozwami odszkodowawczymi. KNF sprawy nie komentuje.
  czytaj więcej
 • Ustawa antylichwiarska groźna dla rynku obligacji

  15 grudnia 2016
  Przedstawiony 7 grudnia projekt tzw. nowelizacji antylichwiarskiej budzi od tygodnia gorące dyskusje w branży pożyczkowej. Większość z nich dotyczy ograniczenia pozaodsetkowych kosztów kredytów konsumenckich. Proponowane zmiany mogą mieć jednak znacznie dalsze konsekwencje dla całego sektora finansowego, w tym dla rynku obligacji.
  czytaj więcej
 • Komentarz do projektu ustawy dot. firm pożyczkowych: Czy ustawodawca próbuje ograniczać koszty wszelkich finansowań?

  14 grudnia 2016
  Przychody firm pożyczkowych z tytułu chwilówek zostaną ograniczone nawet o 60 proc. Dla zmian tak drastycznie ingerujących w funkcjonowanie branży proponuje się 14-dniowe vacatio legis. Ustawodawca mocniej niż w firmy pożyczkowe i banki, uderza w firmy inwestycyjne i social lending. Powyższe rodzi pytanie o cel i skutki takich działań. Firmy pożyczkowe alarmują, że będzie to oznaczało koniec ich działalności.
  czytaj więcej

Emisje