poniedziałek, 25 maja 2020

Newsroom

Moody’s obniża rating Getin Noble Banku

msd | 14 grudnia 2018
Agencja Moody’s obcięła długoterminowy rating depozytowy banku z B1 do B2. Nowa ocena ma perspektywę negatywną.

Przed zmianą, od października długookresowa ocena GNB znajdowała się pod obserwacją. Wtedy też doszło do obniżki ratingu z Ba3 do B1.

Kolejną obniżkę na przestrzeni nieco ponad dwóch miesięcy, tym razem do B2, agencja Moody’s tłumaczy wynikami za III kwartał oraz ostatnimi wydarzeniami wokół banku, które miały negatywny wpływ na jego sytuację fundamentalną. Agencja Moody’s, podobnie jak i wcześniej Fitch Ratings, zwraca uwagę na odpływ znaczącej części depozytów. 

Moody’s podkreśla, że sytuacja banku została ustabilizowana, między innymi za sprawą oświadczenia NBP o możliwym dostarczeniu płynności. Niemniej, w ocenie agencji, ostatnie wydarzenia mogły osłabić zaufanie klientów i inwestorów do banku, który znajduje się pod rosnącą presją odzyskania rentowności i spełnienia wymogów kapitałowych.

Aktualna długookresowa ocena depozytów GNB na poziomie B2 to piąta od góry ocena poniżej ratingów inwestycyjnych, uważana za poziom wysoce spekulacyjny (odpowiada pojedynczemu B w nomenklaturze agencji Fitch oraz S&P).

Moody’s obciął też ocenę indywidualną GNB (z b3 do caa1), skorygowaną ocenę indywidualną banku (z b3 do caa1) oraz długookresową ocenę ryzyka kontrahenta. Ostatnia z nich spadła z Ba3(cr) do B1(cr).

Bez zmian pozostała natomiast krótkoterminowa oceny ryzyka kontrahenta oraz krótkoterminowy rating depozytów. Oba określane jako „not prime”.

Wcześniej, 14 listopada, agencja Fitch obniżyła długookresową ocenę GNB z B+ do B-. Tydzień później ocenę tę wciągnęła na listę obserwacyjną ze wskazaniem negatywnym.

Po czwartkowej sesji GNB wraz z Idea Bankiem poinformowały, że szukają inwestora finansowego – dla siebie z osobna lub dla instytucji, która powstałaby z połączenia obu banków.

Na Catalyst notowanych jest 35 serii obligacji GNB, w tym 34 to emisje podporządkowane. Najbliższe wykupu papiery GNB0819 wyceniane są w piątek na 84,05 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Getin Noble Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Ratingi

Emisje