niedziela, 29 marca 2020

Newsroom

Moody’s obniżył perspektywę ratingu Orlenu

msd | 16 grudnia 2019
Agencja ratingowa potwierdziła długoterminową ocenę Orlenu na poziomie Baa2, jednocześnie obniżając jej perspektywę ze stabilnej do negatywnej.

Zmiana perspektywy ratingu paliwowego koncernu odzwierciedla niepewność związaną z akwizycjami i dużymi wydatkami inwestycyjnymi. Zdaniem Moody’s, przejęcie Energii i Lotosu oznaczałoby wzrost – wyliczanego przez agencję – wskaźnika dług/EBITDA do 2,5x z obecnych 1,1x. 

Moody’s podkreśla też, że wciąż nie ogłoszono źródeł finansowania planowanych akwizycji, a także zwraca uwagę na realizowany przez Energę projekt bloku węglowego Ostrołęka C, dla którego wciąż nie zabezpieczono pełnego finansowania. 

Agencja ratingowa oceniła płynność Orlenu za adekwatną, zwracając uwagę, że grupa posiadała 6,75 mln zł gotówki na koniec III kwartału i dostęp do 4,3 mln zł niewykorzystanych linii kredytowych. Zdaniem Moody’s to „więcej niż wystarczająco”, aby pokryć zapotrzebowanie na kapitał obrotowy, a razem z cash flow operacyjnym powinno wystarczyć na sfinansowanie planowanych nakładów inwestycyjnych. Jakkolwiek, agencja ratingowa uważa, że PKN Orlen będzie potrzebował zewnętrznego finansowania dla zaplanowanych akwizycji.

Wcześniej inna z agencji ratingowych – Fitch – oceniła, że akwizycja Energii powinna mieć neutralny wpływ na rating Orlenu (BBB- z perspektywą stabilną). Jej zdaniem dodatkowy stabilny cash flow operacyjny segmentu dystrybucji energii mógłby równoważyć niepewność związaną z finansowaniem Ostrołęki C.

Na Catalyst notowanych jest sześć serii obligacji Orlenu z terminami spłaty od kwietnia 2020 r. (100 mln zł) do grudnia 2022 r. Ich łączna wartość to 1,1 mld zł. Wszystkie papiery pochodzą z publicznych ofert kierowanych do inwestorów indywidualnych. 

Więcej wiadomości o PKN Orlen S.A.

Więcej wiadomości kategorii Ratingi

Emisje