środa, 19 grudnia 2018

Newsroom

Moody’s obniżył ratingi Getin Noble Banku

msd | 15 grudnia 2017
Agencja obcięła długookresowy rating depozytów GNB z Ba2 do Ba3 oraz utrzymała jego negatywną perspektywę. Spadły też pozostałe ratingi banku.

Zasadniczo dokonana zmiana tylko utrwala obecność GNB w gronie banków z ratingiem spekulacyjnym, bo i dotychczasowe Ba2 kwalifikowało go do tej grupy.

Podczas przeprowadzonego przeglądu Moody’s obniżył GNB także długookresową ocena ryzyka kontrahenta z Ba1(cr) do Ba2(cr), a ocenę indywidualną oraz skorygowaną ocenę indywidualną obciął z b1 do b2.

W komunikacie ratingowym agencja Moody’s przypomina o niskiej jakości aktywów GNB (15,5 proc. kredytów zagrożonych), niskim obrezerwowaniu kredytów zagrożonych, a także o wysokiej ekspozycji na hipoteki w CHF (25 proc. portfela) oraz tylko niewielkich nadwyżkach kapitałowych ponad wymogi KNF.

Moody’s zaznacza, że do ustabiliozwania perspektywy ratingu bank potrzebowałby znaczącego obniżenia poziomu kredytów zagrożonych, przy jedoczesnej poprawie zyskowności (na razie bank osiąga straty) oraz poprawie sytuacji kapitałowej. Natomiast dalsze pogorszenie jakości kredytów może skutkować kolejnym obniżeniem ratingu. Podobnie stać mogłoby się też w przypadku pogorszenia buforów kapitałowych.

Na Catalyst notowanych jest 41 serii obligacji Getin Noble Banku, z czego 39 serii stanowi dług podporządkowany. Z najwyższymi rentownościami, niekiedy przekraczającymi 9 proc. brutto, wyceniane są papiery zapadające w latach 2019-2021.

Aktualnie w KNF na zatwierdzenie czeka prospekt emisyjny dla kolejnego programu publicznych emisji obligacji GNB. Po wydaniu przez nadzór rekomendacji ograniczającej inwestorom detalicznym dostęp do długu podporządkowanego będzie to jednak program zupełnie inny dotychczasowe. Nominał jednej obligacji wyniesie bowiem 400 tys. zł, a obligacje trafią wyłącznie do obrotu na rynku hurtowym BondSpot.

Więcej wiadomości o Getin Noble Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Ratingi

Emisje