czwartek, 25 kwietnia 2019

Newsroom

Moody’s podniósł perspektywę ratingu Cyfrowego Polsatu

msd | 09 sierpnia 2017
Dla obowiązującej oceny Ba2 agencja podniosła perspektywę ze stabilnej do pozytywnej.

Moody’s docenił niższe zadłużenie Cyfrowego Polsatu:

(…) podwyższenie perspektywy ratingu związane jest w szczególności z poprawą wskaźników zadłużenia grupy oraz silnym strumieniem przypływów pieniężnych, dzięki któremu grupa w ciągu ostatniego roku aktywnie redukowała zadłużenie – podano w komunikacie spółki.

Agencja oczekuje, że medialno-telekomunikacyjna grupa wciąż będzie obniżać zadłużenie i poprawiać wskaźniki zadłużenia w dwóch kolejnych latach. W przyszłości mogłoby to także doprowadzić do podniesienia ratingu. Z drugiej strony, negatywnie na ocenę działać mogłoby znaczne pogorszenie wyników operacyjnych grupy, bądź jej płynności, jak również wzrost poziomu zadłużenia.

Mimo wszystko, podniesienie ratingu o jeden stopień wciąż nie wystarczyłoby, aby Cyfrowy Polsat awansował do grona podmiotów z oceną inwestycyjną, ponieważ nadane Ba2 jest drugim od góry ratingiem nieinwestycyjnym, zwanym także spekulacyjnym.

Lepiej Cyfrowy Polsat ocenia natomiast agencja S&P, które utrzymuje rating grupy na poziomie BB+ (poziom wyżej zaczynają się oceny inwestycyjne). W kwietniu podniesiono jego perspektywę ze stabilnej do pozytywnej przy użyciu praktycznie tych samych argumentów co obecnie.

Na Catalyst notowane są wygasające w lipcu 2021 r. obligacje Cyfrowego Polsatu o wartości 1 mld zł, za które spółka płaci 2,5 pkt. proc. marży ponad WIBOR 6M. We wtorek papiery CPS0721 wyceniano na 103,61 proc., co oznacza 3,27 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Cyfrowy Polsat S.A.

Więcej wiadomości kategorii Ratingi

Emisje