środa, 17 października 2018

Newsroom

Moody’s podniósł rating Orlenu

msd | 13 kwietnia 2017
Agencja podwyższyła ocenę paliwowego koncernu do Baa2 z Baa3. Jej perspektywa pozostaje stabilna.

Do Baa2 podniesiono także rating euroobligacji Orlenu wygasających w 2021 i 2023 r., które warte są odpowiednio 500 i 750 mln EUR.

Ocena Baa2 w Moody’s, to odpowiednik BBB w agencjach Fitch i S&P. Jest to więc przedostatni rating na mapie ocen inwestycyjnych.

Moody’s docenił między innymi poprawę wyników i redukcję zadłużenia. Agencja zwraca uwagę, że między 2014 a 2016 r. płocki koncern obniżył relację długu do EBITDA z 4,5x do 1,1x. Agencja zakłada też, że w latach 2017-2019 dług brutto do EBITDA pozostanie w przedziale 1,2-1,4x.

Catalyst znajduje się siedem serii obligacji Orlenu, w tym sześć wyemitowanych w trybie oferty publicznej. Cztery z nich o łącznej wartości 700 mln zł wygasają w tym roku. Dalsze serie, zapadające w 2018 i 2020 r., wyceniane są odpowiednio z 2,36 i 2,82 proc. rentowności brutto, przy czym najdalsze papiery – jako jedyne – mają stały kupon.

Więcej wiadomości o PKN Orlen S.A.

Więcej wiadomości kategorii Ratingi

Emisje