wtorek, 31 stycznia 2023

Newsroom

Moody’s podniosła rating PKN Orlen

ems | 19 sierpnia 2022
Agencja ratingowa Moody’s Investors Service podniosła rating Orlenu z Baa2 do Baa1, a ocenę kredytową z baa3 do baa2.

Z kolei rating dla programu emisji euroobligacji do kwoty 5 mld EUR został podniesiony z Baa2 do Baa1, czyli tak jak rating samej spółki. W ramach programu istnieje jedna seria obligacji warta 500 mln EUR, która zapada w 2028 r. W 2023 r. Orlen AB – spółka zależna PKN Orlen – ma do spłacenia obligacje warte 750 mln EUR. Ocena ratingowa obejmuje także te papiery. Ponadto ocena podwyższonych ratingów pozostaje pozytywna.

Podwyższenie oceny nastąpiło za sprawą sfinalizowanej fuzji Orlenu z Lotosem, która oznacza wzrost aktywów grupy i skali działania Orlenu. Sebastian Cieniewski, analityk Moody’s, ocenia także prawdopodobieństwo połączenia z PKN Orlen jako wysokie. Analityk docenił także niskie zadłużenie grupy, dobrą płynność finansową po drugim kwartale i fundamenty rynku paliw i gazu w regionie, które powinny zostać silne przez „przynajmniej szereg lat”.

Zdaniem agencji, silną stroną Orlenu jest także udział skarbu państwa w akcjonariacie i rola, jaką Orlen odgrywa w krajowej gospodarce, przez co może on liczyć na ewentualne wsparcie skarbu państwa.

Skala ratingowa Moody’s zaczyna się od Aaa (ocena najwyższa), przez Aa do A i analogicznie przy dwóch kolejnych literach alfabetu. Dodatkowo agencja używa ocen 1, 2 i 3. Na tej skali Baa1 to najwyższa ocena dla emitentów o umiarkowanym ryzyku narażonym jednak na wpływ czynników zewnętrznych. Na tej skali Polska, jako kraj, oceniana jest na A2, a więc dwa stopnie wyżej niż Orlen.

Na Catalyst notowane są trzy serie obligacji Orlenu, z czego tylko PKN1222 jest realnie dostępna dla inwestorów indywidualnych (nominał PKN1225 to 100 tys. zł, a PKN0528 to 500 tys. EUR). Najkrótsza seria wyceniana jest na 5,7 proc. brutto, a jej kupon już nie ulegnie zmianie, bo znajduje się w ostatnim okresie odsetkowym.

Więcej wiadomości o PKN Orlen S.A.

Więcej wiadomości kategorii Ratingi