czwartek, 30 marca 2023

Newsroom

Moody’s ponownie podniósł rating Orlenu

msd | 27 października 2022
Dwa miesiące po poprzedniej zmianie, agencja ponownie podwyższyła ocenę płockiego koncernu. Tym razem z Baa1 do A3.

Nowy rating Orlenu ma perspektywę stabilną (poprzednio negatywną). Ponadto, z Baa1 do A3 Moody’s podniósł też ocenę obligacji spółki. Tych na 500 mln euro z terminem wykupu w 2028 r., jak i gwarantowanych przez Orlen papierów podmiotu zależnego o wartości 750 mln euro i terminie wykupu w przyszłym roku. W sposób analogiczny wzrósł też rating wartego do 5 mld euro programu EMTN.

Decyzję o podniesieniu oceny ratingowej Orlenu agencja Moody’s tłumaczy zgodą akcjonariuszy na fuzję z PGNiG. Według analityka agencji, połączony koncern będzie mógł liczyć na większe wsparcie rządu w przypadku trudności finansowych. Będzie on też dysponował silnym bilansem z umiarkowanym zadłużeniem. Z drugiej strony, jako ograniczenia dla dalszego wzrostu ratingu analityk kredytowy Moody’s wymienia silną koncentrację geograficzną, zmienność wyników w wybranych obszarach działalności, czy stosunkowo słabe zdolności generowania wolnych przepływów pieniężnych w ciągu najbliższych trzech lat z powodu dużych planów inwestycyjnych. 

W sierpniu tego roku Moody’s podniósł ocenę Orlenu z Baa2 do Baa1, tłumacząc to wówczas finalizacją fuzji z Lotosem. 

Nadana przez agencję ocena A3 stanowi odpowiednik A- na skali stosowanej przez Fitch i S&P.

Na Catalyst notowane są trzy serie obligacji Orlenu, z czego tylko wygasające niebawem papiery PKN1222 są realnie dostępne dla inwestorów indywidualnych (nominał PKN1225 to 100 tys. zł, a PKN0528 to 500 tys. EUR). W czwartek wczesnym popołudniem kwotowane są one na 100,03/100,12 proc. wartości nominalnej (bid/ask). Zatem przyjmując ofertę sprzedającego należałoby się liczyć z 6,5 proc. rentowności brutto do wykupu, ale w ujęciu netto byłoby to minus 2,3 proc.

Więcej wiadomości o PKN Orlen S.A.

 • Wyższy rating PKN od EuroRating

  27 marca 2023
  Agencja ratingowa EuroRating podwyższyła rating kredytowy nadany spółce PKN Orlen S.A. z 'BBB' do 'BBB+'. Perspektywa ratingu została zmieniona z pozytywnej na stabilną.
  czytaj więcej
 • PKN Orlen zainwestuje ok. 320 mld zł do 2030 roku

  28 lutego 2023
  Koncern liczy na osiągnięcie ponad 400 mld zł zysku EBITDA w latach 2023-2030, wynika ze zaktualizowanej strategii, która wymagać będzie ponad 470 mld zł wydatków. Jej realizację zapewnić mają możliwości finansowe Orlenu określone na 575 mld zł, w skład których wchodzą także regularne emisje obligacji.
  czytaj więcej
 • Powiększony Orlen bez długu netto

  24 lutego 2023
  Wypracowanie w IV kwartale 13,2 mld zł gotówki z działalności operacyjnej i przejęcie PGNiG pozwoliły koncernowi zwiększyć stan środków pieniężnych do 21,4 mld zł na koniec grudnia. Na horyzoncie brak już kolejnych fuzji, poprawiających bilans Orlenu. Są za to plany poniesienia ponad 36 mld zł wydatków inwestycyjnych w 2023 r.
  czytaj więcej
 • PKN Orlen zaksięguje 8,1 mld zł dodatkowego wyniku EBITDA w IV kw.

  08 lutego 2023
  Tymczasowe rozliczenie okazyjnego nabycia PGNiG powiększy skonsolidowany wynik EBITDA Orlenu za IV kwartał ubiegłego roku o 8,1 mld zł.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Ratingi