wtorek, 18 czerwca 2024

Newsroom

Moody’s ponownie podniósł rating Orlenu

msd | 27 października 2022
Dwa miesiące po poprzedniej zmianie, agencja ponownie podwyższyła ocenę płockiego koncernu. Tym razem z Baa1 do A3.

Nowy rating Orlenu ma perspektywę stabilną (poprzednio negatywną). Ponadto, z Baa1 do A3 Moody’s podniósł też ocenę obligacji spółki. Tych na 500 mln euro z terminem wykupu w 2028 r., jak i gwarantowanych przez Orlen papierów podmiotu zależnego o wartości 750 mln euro i terminie wykupu w przyszłym roku. W sposób analogiczny wzrósł też rating wartego do 5 mld euro programu EMTN.

Decyzję o podniesieniu oceny ratingowej Orlenu agencja Moody’s tłumaczy zgodą akcjonariuszy na fuzję z PGNiG. Według analityka agencji, połączony koncern będzie mógł liczyć na większe wsparcie rządu w przypadku trudności finansowych. Będzie on też dysponował silnym bilansem z umiarkowanym zadłużeniem. Z drugiej strony, jako ograniczenia dla dalszego wzrostu ratingu analityk kredytowy Moody’s wymienia silną koncentrację geograficzną, zmienność wyników w wybranych obszarach działalności, czy stosunkowo słabe zdolności generowania wolnych przepływów pieniężnych w ciągu najbliższych trzech lat z powodu dużych planów inwestycyjnych. 

W sierpniu tego roku Moody’s podniósł ocenę Orlenu z Baa2 do Baa1, tłumacząc to wówczas finalizacją fuzji z Lotosem. 

Nadana przez agencję ocena A3 stanowi odpowiednik A- na skali stosowanej przez Fitch i S&P.

Na Catalyst notowane są trzy serie obligacji Orlenu, z czego tylko wygasające niebawem papiery PKN1222 są realnie dostępne dla inwestorów indywidualnych (nominał PKN1225 to 100 tys. zł, a PKN0528 to 500 tys. EUR). W czwartek wczesnym popołudniem kwotowane są one na 100,03/100,12 proc. wartości nominalnej (bid/ask). Zatem przyjmując ofertę sprzedającego należałoby się liczyć z 6,5 proc. rentowności brutto do wykupu, ale w ujęciu netto byłoby to minus 2,3 proc.

Więcej wiadomości o Orlen S.A.

Więcej wiadomości kategorii Ratingi