środa, 23 maja 2018

Newsroom

Murapol utrzymał rating

msd | 19 kwietnia 2016
Agencja EuroRating podtrzymała ocenę dewelopera na poziomie BB z perspektywą stabilną. To wciąż jedyny przypadek na Catalyst, gdy rating został zamówiony przez emitenta obligacji.

BB w skali EuroRating oznacza „podwyższone ryzyko kredytowe”, zaś u międzynarodowych agencji jest to ocena kwalifikująca się do grupy ratingów nieinwestycyjnych, częściej określanych mianem spekulacyjnych.

Okresową weryfikację ratingu można wiązać z publikacją przez Murapol sprawozdania rocznego.

Ubiegły rok deweloper zakończył ze 147,8 mln zł długu netto, który stanowił 0,64x kapitałów własnych. Faktyczna wartość zadłużenia byłaby niższa gdyby uwzględnić pożyczki od znajdujących się w FIZ-ach spółek projektowych. Murapol wykazywał stosunkowo niskie zadłużenie ogólne (0,56x), ale przy wysokim poziomie zobowiązań warunkowych (deweloper utrzymuje mały bank ziemi, w zamian ma zawarte umowy przedwstępne na zakup).

Zeszłoroczne skonsolidowane przychody Murapolu wyniosły 372,1 mln zł i przełożyły się na 88,8 mln zł zysku operacyjnego oraz 67,4 mln zł zysku netto.

Murapol wciąż pozostaje jedynym emitentem notowanym wyłącznie na Catalyst, który sam wystąpił o nadanie oceny ratingowej. Decyzja ta, choć przełomowa, na razie nie zmobilizowała innych spółek do zamówienia ratingu.

W obrocie na Catalyst znajduje się pięć serii obligacji Murapolu, w tym trzy wygasające w tym roku. Rentowności papierów wynoszą od 5,2 do 7,4 proc. brutto.

W marcu wygasł prospekt Murapolu dla wartego 100 mln zł programu publicznych emisji obligacji. Deweloper uplasował na jego podstawie dwie serie, warte łącznie 52,5 mln zł. Ocena ratingowa jest jedną z okoliczności, która daje podstawy by oczekiwać nowych emisji. 

Więcej wiadomości o Murapol S.A.

 • Murapol pozyskał 12 mln zł

  02 maja 2018
  W dwóch prywatnych emisjach deweloperska spółka przydzieliła 24- i 25-miesięczne obligacje warte odpowiednio 3,704 mln zł oraz 8,252 mln zł.
  czytaj więcej
 • Deweloperzy z Catalyst wykorzystywali dobrą koniunkturę – raport DM Navigator

  23 kwietnia 2018
  2017 r. przyniósł kontynuację silnej koniunktury na polskim rynku mieszkaniowym i umożliwił firmom deweloperskim osiągnięcie bardzo wysokich poziomów sprzedaży i wygenerowanie dobrych wyników finansowych. Dobra sytuacja była napędzana przez niskie stopy procentowe, rosnącą liczbę i wartość udzielonych kredytów hipotecznych oraz bogacenie się społeczeństwa. W dalszym ciągu deweloperzy finansowali swoją działalność głównie poprzez emisje obligacji.
  czytaj więcej
 • Sprzedaż mieszkań rosła znacząco wolniej w I kwartale

  12 kwietnia 2018
  Po kilku kwartałach ponad 20-proc. dynamiki sprzedaży początek 2018 r. deweloperzy rozpoczęli o wiele spokojniej. W I kwartale kontraktację nowych lokali zwiększyli „tylko” o 5,2 proc. stosunku do ubiegłego roku.
  czytaj więcej
 • Niskie wskaźniki płynności Murapolu

  10 kwietnia 2018
  Deweloperski holding zakończył ubiegły rok z 195,6 mln zł aktywów obrotowych, które pokrywały tylko 63-proc. krótkoterminowych zobowiązań. W obszarze zadłużenia również widać pogorszenie, zwłaszcza jeśli uwzględnić górę zobowiązań pozabilansowych.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Ratingi

Emisje