piątek, 30 września 2022

Newsroom

Murapol utrzymał rating

msd | 19 kwietnia 2016
Agencja EuroRating podtrzymała ocenę dewelopera na poziomie BB z perspektywą stabilną. To wciąż jedyny przypadek na Catalyst, gdy rating został zamówiony przez emitenta obligacji.

BB w skali EuroRating oznacza „podwyższone ryzyko kredytowe”, zaś u międzynarodowych agencji jest to ocena kwalifikująca się do grupy ratingów nieinwestycyjnych, częściej określanych mianem spekulacyjnych.

Okresową weryfikację ratingu można wiązać z publikacją przez Murapol sprawozdania rocznego.

Ubiegły rok deweloper zakończył ze 147,8 mln zł długu netto, który stanowił 0,64x kapitałów własnych. Faktyczna wartość zadłużenia byłaby niższa gdyby uwzględnić pożyczki od znajdujących się w FIZ-ach spółek projektowych. Murapol wykazywał stosunkowo niskie zadłużenie ogólne (0,56x), ale przy wysokim poziomie zobowiązań warunkowych (deweloper utrzymuje mały bank ziemi, w zamian ma zawarte umowy przedwstępne na zakup).

Zeszłoroczne skonsolidowane przychody Murapolu wyniosły 372,1 mln zł i przełożyły się na 88,8 mln zł zysku operacyjnego oraz 67,4 mln zł zysku netto.

Murapol wciąż pozostaje jedynym emitentem notowanym wyłącznie na Catalyst, który sam wystąpił o nadanie oceny ratingowej. Decyzja ta, choć przełomowa, na razie nie zmobilizowała innych spółek do zamówienia ratingu.

W obrocie na Catalyst znajduje się pięć serii obligacji Murapolu, w tym trzy wygasające w tym roku. Rentowności papierów wynoszą od 5,2 do 7,4 proc. brutto.

W marcu wygasł prospekt Murapolu dla wartego 100 mln zł programu publicznych emisji obligacji. Deweloper uplasował na jego podstawie dwie serie, warte łącznie 52,5 mln zł. Ocena ratingowa jest jedną z okoliczności, która daje podstawy by oczekiwać nowych emisji. 

Więcej wiadomości o Murapol S.A.

Więcej wiadomości kategorii Ratingi