czwartek, 22 czerwca 2017

Newsroom

Murapol utrzymał rating

msd | 19 kwietnia 2016
Agencja EuroRating podtrzymała ocenę dewelopera na poziomie BB z perspektywą stabilną. To wciąż jedyny przypadek na Catalyst, gdy rating został zamówiony przez emitenta obligacji.

BB w skali EuroRating oznacza „podwyższone ryzyko kredytowe”, zaś u międzynarodowych agencji jest to ocena kwalifikująca się do grupy ratingów nieinwestycyjnych, częściej określanych mianem spekulacyjnych.

Okresową weryfikację ratingu można wiązać z publikacją przez Murapol sprawozdania rocznego.

Ubiegły rok deweloper zakończył ze 147,8 mln zł długu netto, który stanowił 0,64x kapitałów własnych. Faktyczna wartość zadłużenia byłaby niższa gdyby uwzględnić pożyczki od znajdujących się w FIZ-ach spółek projektowych. Murapol wykazywał stosunkowo niskie zadłużenie ogólne (0,56x), ale przy wysokim poziomie zobowiązań warunkowych (deweloper utrzymuje mały bank ziemi, w zamian ma zawarte umowy przedwstępne na zakup).

Zeszłoroczne skonsolidowane przychody Murapolu wyniosły 372,1 mln zł i przełożyły się na 88,8 mln zł zysku operacyjnego oraz 67,4 mln zł zysku netto.

Murapol wciąż pozostaje jedynym emitentem notowanym wyłącznie na Catalyst, który sam wystąpił o nadanie oceny ratingowej. Decyzja ta, choć przełomowa, na razie nie zmobilizowała innych spółek do zamówienia ratingu.

W obrocie na Catalyst znajduje się pięć serii obligacji Murapolu, w tym trzy wygasające w tym roku. Rentowności papierów wynoszą od 5,2 do 7,4 proc. brutto.

W marcu wygasł prospekt Murapolu dla wartego 100 mln zł programu publicznych emisji obligacji. Deweloper uplasował na jego podstawie dwie serie, warte łącznie 52,5 mln zł. Ocena ratingowa jest jedną z okoliczności, która daje podstawy by oczekiwać nowych emisji. 

Więcej wiadomości o Murapol S.A.

 • EuroRating potwierdził ocenę BB dla Murapolu

  25 maja 2017
  Ocena – podobnie jak poprzednio – ma stabilną perspektywę. Wśród minusów agencja wymienia uzależnienie od finansowania rynkowego i niewielkie szanse na dokapitalizowanie spółki przez akcjonariuszy, gdyby zaszła taka potrzeba.
  czytaj więcej
 • Sprzedaż mieszkań wciąż ma się dobrze

  11 kwietnia 2017
  W I kwartale notowani na Catalyst deweloperzy sprzedali 6,56 tys. lokali, czyli o 26,6 proc. więcej niż przed rokiem. Brak oznak spowolnienia prowadzić może do utrzymania wysokich apetytów na finansowanie długiem.
  czytaj więcej
 • Raport DM Navigator: Deweloperzy z Catalyst nie zwalniają tempa

  06 kwietnia 2017
  Wiodący deweloperzy z rynku Catalyst wykorzystują dobrą koniunkturę na rynku, poprawiając wolumeny sprzedaży i wyniki. Utrzymujące się pozytywne warunki makroekonomiczne wspierające popyt na mieszkania oraz duża aktualna i przygotowywana oferta deweloperów pozwalają sądzić, że w 2017 r. wyśrubują oni rekordy sprzedażowe, które przełożą się na rekordowe wyniki w latach 2017-2018.
  czytaj więcej
 • Wzrost zadłużenia Murapolu

  03 kwietnia 2017
  Wyższe zobowiązania finansowe były dla grupy paliwem do zwiększenia skali działalności. Ze względu na wewnętrzne reorganizacje trudno jednak o pełną porównywalność publikowanych danych, zwłaszcza z innymi spółkami deweloperskimi.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Ratingi

Emisje