środa, 23 maja 2018

Newsroom

Murapol utrzymał rating

msd | 12 stycznia 2018
Agencja EuroRating pozostawiła ocenę spółki na poziomie BB z perspektywą stabilną.

Nadane BB jest drugą od góry oceną na palecie ratingów spekulacyjnych. Według definicji agencji EuroRating ocena ta oznacza „podwyższone ryzyko kredytowe” przy „wystarczającej zdolności obsługi zobowiązań w przeciętnych lub sprzyjających warunkach gospodarczych”.

Rating Murapolu jest oceną zamówioną przez emitenta. Po raz pierwszy nadano ją dwa lata temu. Od tego czasu, w ośmiu kolejnych przeglądach, nie uległa zmianie. Podobnie, jak sama perspektywa nadanego ratingu.

Murapol jest holdingiem inwestycyjnym skupionym na budownictwie mieszkaniowym. W jego skład wchodzi także segment inwestycyjny (Murapol posiada 32,99 proc. udziałów w Skarbiec Holding, właścicielu Skarbiec TFI), a także doradczo-wykonawczy, realizowany w ramach grupy Abadon Real Estate, w ramach której w ubiegłym roku przejęto kontrolę na budowlanym Awbudem. W grudniu Murapol ujawnił się też w akcjonariacie Polnordu.

Na Catalyst notowanych jest sześć serii obligacji Murapolu z terminami spłaty od kwietnia 2018 r. do marca 2020 r. Rynek wycenia je nieco powyżej nominału.

W tym tygodniu spółka wypuściła 39-miesięczne obligacje na 4,99 mln zł, które nie trafią do giełdowego obrotu, podobnie jak listopadowa emisja na 5,3 mln zł.

W ubiegłym roku Murapol zakontraktował rekordowe 3605 mieszkań wobec 3042 rok wcześniej. Dało mu to drugie miejsce wśród spółek notowanych na GPW, wliczając także rynek Catalyst, bo akurat na głównym parkiecie spółka nie jest jeszcze notowana, co może się w tym roku zmienić. Trwają bowiem przygotowania do giełdowego debiutu.

Więcej wiadomości o Murapol S.A.

 • Murapol pozyskał 12 mln zł

  02 maja 2018
  W dwóch prywatnych emisjach deweloperska spółka przydzieliła 24- i 25-miesięczne obligacje warte odpowiednio 3,704 mln zł oraz 8,252 mln zł.
  czytaj więcej
 • Deweloperzy z Catalyst wykorzystywali dobrą koniunkturę – raport DM Navigator

  23 kwietnia 2018
  2017 r. przyniósł kontynuację silnej koniunktury na polskim rynku mieszkaniowym i umożliwił firmom deweloperskim osiągnięcie bardzo wysokich poziomów sprzedaży i wygenerowanie dobrych wyników finansowych. Dobra sytuacja była napędzana przez niskie stopy procentowe, rosnącą liczbę i wartość udzielonych kredytów hipotecznych oraz bogacenie się społeczeństwa. W dalszym ciągu deweloperzy finansowali swoją działalność głównie poprzez emisje obligacji.
  czytaj więcej
 • Sprzedaż mieszkań rosła znacząco wolniej w I kwartale

  12 kwietnia 2018
  Po kilku kwartałach ponad 20-proc. dynamiki sprzedaży początek 2018 r. deweloperzy rozpoczęli o wiele spokojniej. W I kwartale kontraktację nowych lokali zwiększyli „tylko” o 5,2 proc. stosunku do ubiegłego roku.
  czytaj więcej
 • Niskie wskaźniki płynności Murapolu

  10 kwietnia 2018
  Deweloperski holding zakończył ubiegły rok z 195,6 mln zł aktywów obrotowych, które pokrywały tylko 63-proc. krótkoterminowych zobowiązań. W obszarze zadłużenia również widać pogorszenie, zwłaszcza jeśli uwzględnić górę zobowiązań pozabilansowych.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Ratingi

Emisje