poniedziałek, 25 czerwca 2018

Newsroom

Najlepszy fundusz obligacji korporacyjnych zarobił już ponad 5 proc.

ben | 03 listopada 2016
W październiku, podobnie jak miesiąc wcześniej, fundusze polskich obligacji korporacyjnych wypadły lepiej od konkurencyjnych funduszy inwestujących głównie w obligacje skarbowe.

Średnią stopę zwrotu wypracowaną przez fundusze papierów dłużnych emitowanych przez przedsiębiorstwa w październiku podliczyliśmy na 0,13 proc., czyli niemal tyle samo co we wrześniu (0,15 proc.). Na 18 funduszy uwzględnionych w zestawieniu (klasyfikacja wg serwisu Analizy Online) tylko dwa (Novo Obligacji Przedsiębiorstw i BPS Obligacji Korporacyjnych) zanotowały w ubiegłym miesiącu spadek wartości aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa, odpowiednio o 0,25 proc. i 0,42 proc.

Najlepszym wynikiem, tak samo jak miesiąc wcześniej, może pochwalić się Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZ AN seria C, w przypadku którego wycena aktywów przypadających na jeden certyfikat wzrosła o 0,51 proc. Tym samym od początku roku fundusz zarobił już 5,1 proc. i jest zdecydowanym liderem. Drugi w kolejności Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych w ciągu 10 miesięcy 2016 roku zyskał 4,2 proc.

Podobnie jak we wrześniu, fundusze obligacji korporacyjnych wypadły znacznie lepiej od funduszy polskich obligacji skarbowych oraz uniwersalnych, które średnio straciły po odpowiednio 0,39 proc. i 0,28 proc. Od początku roku ich średnie stopy zwrotu to odpowiednio 1,02 proc. i 1,52 proc., zaś w przypadku funduszy obligacji firm średnia po tym czasie wyniosła 2,59 proc.

Stopy zwrotu funduszy polskich obligacji korporacyjnych na 31 października 2016 roku

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

Emisje