piątek, 18 stycznia 2019

Newsroom

Najlepszy fundusz obligacji korporacyjnych zarobił w tym roku 3,2 proc.

ben | 05 lipca 2017
Pierwsze półrocze 2017 fundusze polskich obligacji korporacyjnych zakończyły ze średnim zyskiem w wysokości 1,72 proc.

Wynik osiągnięty przez fundusze papierów dłużnych firm jest więc słabszy od tego, co w tym samym czasie wypracowały fundusze polskich obligacji skarbowych oraz uniwersalne, odpowiednio 1,91 proc. i 2,13 proc. Na korzyść tych pierwszych przemawia fakt, że z miesiąca na miesiąc notują raczej stabilne zyski, rzędu 0,25-0,30 proc., zaś wyniki funduszy skarbowych i uniwersalnych są bardziej zmienne (np. w marcu przyniosły straty w wysokości ok. 0,2 proc., a miesiąc później zyski rzędu 0,8 proc.).

Z kolei w ostatnich 12 miesiącach to fundusze obligacji przedsiębiorstw zanotowały wyższe stopy zwrotu – średnio 2,91 proc. W tym czasie fundusze skarbowe dały zarobić 0,58 proc., a uniwersalne 1,09 proc.

Osiem na 20 fundusze obligacji korporacyjnych osiągnęło od początku roku zysk w wysokości co najmniej 2 proc. Lider – Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZ AN seria C – wypracował 3,2 proc. zysku. Z kolei najsłabszy fundusz, Novo Obligacji Przedsiębiorstw, zarobił jedynie 0,2 proc. Te same fundusze otwierają i zamykają także zestawienie za ostatnie 12 miesięcy. Pierwszy może się pochwalić 6,5-proc. zyskiem, a drugi 1,4-proc. stratą.

Stopy zwrotu funduszy polskich obligacji korporacyjnych na 30 czerwca 2017 roku

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

Emisje