czwartek, 29 lutego 2024

Newsroom

Niższy rating PGNiG

materiał prasowy EuroRating | 24 października 2022
Agencja ratingowa EuroRating obniżyła rating kredytowy spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z 'A-' do 'BBB+'. Perspektywa ratingu została zmieniona z negatywnej na stabilną.

Obniżenie oceny wiarygodności kredytowej PGNiG związane jest głównie ze spodziewaną finalizacją w ciągu najbliższych kilku tygodni przejęcia spółki przez Polski Koncern Naftowy Orlen S.A., tj. podmiot charakteryzujący się gorszym profilem ryzyka kredytowego (rating agencji ratingowej EuroRating na poziomie 'BBB' z perspektywą pozytywną).

Pod koniec lipca br. PKN Orlen podpisał z PGNiG plan połączenia obu spółek, polegający na przeniesieniu majątku PGNiG do PKN Orlen w zamian za akcje spółki przejmującej. Niemal wszystkie istotne wymagania z tym związane zostały już spełnione, w tym w ostatnim czasie walne zgromadzenia akcjonariuszy obu spółek wyraziły zgodę na fuzję (28 września w przypadku PKN Orlen oraz 10 października dla PGNiG). Planowane jest, że proces zostanie sfinalizowany w listopadzie br. Wprawdzie akcjonariusze mniejszościowi PGNiG zapowiedzieli zaskarżenie uchwały o zgodzie na przejęcie spółki przez PKN Orlen, jednak najprawdopodobniej nie powstrzyma to przeprowadzenia transakcji (podobnie jak miało to miejsce w przypadku przejęcia przez płocki koncern Grupy Lotos).

Zarząd PGNiG złożył wniosek o zawieszenie obrotu akcjami spółki i wykluczenie ich z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w związku z planowaną finalizacją przejęcia. Zawieszenie ma nastąpić począwszy od 31.10.2022 r. do dnia ich wykluczenia z obrotu, tj. rejestracji połączenia PGNiG z PKN Orlen w Krajowym Rejestrze Sądowym.

EuroRating zwraca uwagę na fakt, że PKN Orlen (nawet po uwzględnieniu wpływu przejęcia Grupy Lotos) charakteryzował się dotychczas nieco gorszym profilem ryzyka kredytowego w stosunku do PGNiG (co odzwierciedla niższy rating kredytowy spółki przejmującej). Agencja szacuje, że poziom ryzyka kredytowego spółki powstałej po połączeniu PKN Orlen z PGNiG będzie więc wyższy niż samego PGNiG.

Stabilna perspektywa ratingu

Stabilna perspektywa ratingu oznacza, iż EuroRating nie spodziewa się, aby rating PGNiG miał ulec zmianie do momentu finalizacji przejęcia spółki przez PKN Orlen.

Więcej wiadomości o PGNiG S.A., Orlen S.A.

 • Orlen wrócił do długu netto

  22 lutego 2024
  Wobec słabszych przepływów operacyjnych w IV kwartale po raz pierwszy od roku koncern przestał utrzymywać przewagę środków pieniężnych nad zadłużeniem finansowym. W 2024 wszedł z planem zwiększenia nakładów inwestycyjnych do 38,6 mld zł i możliwością zmniejszenia marży na złotowych obligacjach PKN1225.
  czytaj więcej
 • Orlen pomniejszył gotówkowe zasoby o 9,9 mld zł w III kw.

  31 października 2023
  Mimo 7,2 mld zł przepływów operacyjnych i 2,2 md zł wpływów z emisji obligacji, koncern obniżył stan środków pieniężnych do 13,6 mld zł. Nadal przekraczały one zadłużenie odsetkowe, choć w znacznie mniejszym stopniu niż w poprzednich kwartałach.
  czytaj więcej
 • Trzeci kwartał bez długu netto w Orlenie

  24 sierpnia 2023
  Na koniec czerwca kontrolowany przez skarb państwa konglomerat dysponował kwotą 23,5 mld środków pieniężnych, o 5,2 mld zł niższą niż w marcu. Część płynności trafiła na spłatę zadłużenia, a przewaga gotówki nad oprocentowanymi zobowiązaniami wzrosła do 12,5 mld zł.
  czytaj więcej
 • Orlen szacuje budżet projektu farmy Baltic Power na 4,7 mld euro

  11 sierpnia 2023
  Rada nadzorcza Orlenu wydała warunkową decyzję dla rozpoczęcia budowy projektu morskiej farmy wiatrowej o mocy do 1200 MW. Inwestycja finansowana będzie w formule project finance.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Ratingi