czwartek, 30 marca 2023

Newsroom

Niższy rating PGNiG

materiał prasowy EuroRating | 24 października 2022
Agencja ratingowa EuroRating obniżyła rating kredytowy spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z 'A-' do 'BBB+'. Perspektywa ratingu została zmieniona z negatywnej na stabilną.

Obniżenie oceny wiarygodności kredytowej PGNiG związane jest głównie ze spodziewaną finalizacją w ciągu najbliższych kilku tygodni przejęcia spółki przez Polski Koncern Naftowy Orlen S.A., tj. podmiot charakteryzujący się gorszym profilem ryzyka kredytowego (rating agencji ratingowej EuroRating na poziomie 'BBB' z perspektywą pozytywną).

Pod koniec lipca br. PKN Orlen podpisał z PGNiG plan połączenia obu spółek, polegający na przeniesieniu majątku PGNiG do PKN Orlen w zamian za akcje spółki przejmującej. Niemal wszystkie istotne wymagania z tym związane zostały już spełnione, w tym w ostatnim czasie walne zgromadzenia akcjonariuszy obu spółek wyraziły zgodę na fuzję (28 września w przypadku PKN Orlen oraz 10 października dla PGNiG). Planowane jest, że proces zostanie sfinalizowany w listopadzie br. Wprawdzie akcjonariusze mniejszościowi PGNiG zapowiedzieli zaskarżenie uchwały o zgodzie na przejęcie spółki przez PKN Orlen, jednak najprawdopodobniej nie powstrzyma to przeprowadzenia transakcji (podobnie jak miało to miejsce w przypadku przejęcia przez płocki koncern Grupy Lotos).

Zarząd PGNiG złożył wniosek o zawieszenie obrotu akcjami spółki i wykluczenie ich z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w związku z planowaną finalizacją przejęcia. Zawieszenie ma nastąpić począwszy od 31.10.2022 r. do dnia ich wykluczenia z obrotu, tj. rejestracji połączenia PGNiG z PKN Orlen w Krajowym Rejestrze Sądowym.

EuroRating zwraca uwagę na fakt, że PKN Orlen (nawet po uwzględnieniu wpływu przejęcia Grupy Lotos) charakteryzował się dotychczas nieco gorszym profilem ryzyka kredytowego w stosunku do PGNiG (co odzwierciedla niższy rating kredytowy spółki przejmującej). Agencja szacuje, że poziom ryzyka kredytowego spółki powstałej po połączeniu PKN Orlen z PGNiG będzie więc wyższy niż samego PGNiG.

Stabilna perspektywa ratingu

Stabilna perspektywa ratingu oznacza, iż EuroRating nie spodziewa się, aby rating PGNiG miał ulec zmianie do momentu finalizacji przejęcia spółki przez PKN Orlen.

Więcej wiadomości o PGNiG S.A., PKN Orlen S.A.

 • Wyższy rating PKN od EuroRating

  27 marca 2023
  Agencja ratingowa EuroRating podwyższyła rating kredytowy nadany spółce PKN Orlen S.A. z 'BBB' do 'BBB+'. Perspektywa ratingu została zmieniona z pozytywnej na stabilną.
  czytaj więcej
 • PKN Orlen zainwestuje ok. 320 mld zł do 2030 roku

  28 lutego 2023
  Koncern liczy na osiągnięcie ponad 400 mld zł zysku EBITDA w latach 2023-2030, wynika ze zaktualizowanej strategii, która wymagać będzie ponad 470 mld zł wydatków. Jej realizację zapewnić mają możliwości finansowe Orlenu określone na 575 mld zł, w skład których wchodzą także regularne emisje obligacji.
  czytaj więcej
 • Powiększony Orlen bez długu netto

  24 lutego 2023
  Wypracowanie w IV kwartale 13,2 mld zł gotówki z działalności operacyjnej i przejęcie PGNiG pozwoliły koncernowi zwiększyć stan środków pieniężnych do 21,4 mld zł na koniec grudnia. Na horyzoncie brak już kolejnych fuzji, poprawiających bilans Orlenu. Są za to plany poniesienia ponad 36 mld zł wydatków inwestycyjnych w 2023 r.
  czytaj więcej
 • PKN Orlen zaksięguje 8,1 mld zł dodatkowego wyniku EBITDA w IV kw.

  08 lutego 2023
  Tymczasowe rozliczenie okazyjnego nabycia PGNiG powiększy skonsolidowany wynik EBITDA Orlenu za IV kwartał ubiegłego roku o 8,1 mld zł.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Ratingi