środa, 18 lipca 2018

Newsroom

NMG nie wykupiło obligacji

msd | 14 czerwca 2017
Informatyczna spółka nie spłaciła wygasających 9 czerwca dwuletnich obligacji serii A.

W piśmie do obligatariuszy, które otrzymaliśmy od jednego z inwestorów, NMG poinformowało o przełożeniu terminu wykupu najpóźniej do 31 lipca tego roku. Jako przyczynę kłopotów spółka wskazała na przesunięcie terminu zapłaty przez jednego z kontrahentów. Wcześniej jednak, jak poinformował nas obligatariusz, spółka uzależniała wykup od uplasowania nowej oferty.

NMG odmówiło nam komentarza do zaistniałej sytuacji.

Obligacje serii A zostały uplasowane w czerwcu 2015 r., razem z serią B. Spółka pozyskała wówczas w sumie 2,52 mln zł. Papiery te oferował Invista Dom Maklerski, któremu w ubiegłym roku – już pod nazwą Aforti Securities – KNF cofnęła zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej. Ewidencja obligacji NMG przeniesiona została do Ventus Asset Management.

Dwuletni dług NMG oprocentowany był na stałe 8,5 proc. rocznie.

Obligacje informatycznej spółki nie były notowane na Catalyst. 

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje