wtorek, 18 czerwca 2019

Newsroom

Nowe obligacje bankowe od 400 tys. zł

msd | 24 października 2018
Nieuprzywilejowane obligacje banków, które w najbliższych miesiącach wejdą do porządku prawnego, będą trudno dostępne lub w ogóle niedostępne dla inwestorów detalicznych. Ich jednostkowy nominał wyniesie 400 tys. zł, jak dla papierów podporządkowanych.

Podrzędny dług nieuprzywilejowany (non-prefered senior debt) to nowy rodzaj obligacji i innych zbywalnych instrumentów dłużnych, które zostaną ulokowane w hierarchii roszczeń w postępowaniu upadłościowym pomiędzy długiem zwykłym a podporządkowanym. Nowe instrumenty wynikać będą z implementacji unijnego prawa, którego celem jest uzupełnienie obowiązującej już dyrektywy BRRD o przymusowej restrukturyzacji i likwidacji.

Podczas wtorkowych obrad Sejmu odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów, przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw, który wprowadzi nowe obligacje do krajowego porządku prawnego. Papiery te, z uwagi na niższe miejsce w hierarchii roszczeń (za depozytami powyżej gwarantowanej kwoty i obligacjami senioralnymi), będą mogły zostać zaliczone do wypełnienia minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji (MREL), gdy zajdzie konieczność przeprowadzenia przymusowej restrukturyzacji banku. Chodzi bowiem o to, żeby w razie kłopotów którejś z instytucji finansowej nie zaszła konieczność jej ratowania z publicznych środków. 

- Doświadczenia włoskich banków pokazują, że w niektórych sytuacjach brak wystarczających zobowiązań kwalifikowanych do MREL-a uniemożliwia przeprowadzenie procesu restrukturyzacji, tzw. resolution - przekonywał Piotr Nowak, wiceminister finansów, podczas wtorkowego posiedzenia Sejmu. 

Już teraz obowiązujące prawo zakłada, że w razie kłopotów banku straty ponoszą najpierw jego akcjonariusze, później zaś wierzyciele, wobec których zobowiązania mogą zostać umorzone lub skonwertowane na kapitał. Dodatnie nowego rodzaju długu po prostu poszerza więc pulę zobowiązań pozwalających spełnić wymogi MREL, a zarazem możliwych do wykorzystania w razie konieczności pokrycia strat.

- Uchwalenie projektowanej ustawy powinno wpłynąć na zwiększenie bezpieczeństwa sektora bankowego w Polsce. W ujęciu długoterminowym projekt zapewni wzrost bezpieczeństwa i stabilności systemu finansowego, dzięki czemu zostanie ograniczone ryzyko angażowania funduszy publicznych w ratowanie podmiotów zagrożonych upadłością w przyszłości - powiedział Piotr Nowak.

Jednym z podstawowych warunków nowego nieuprzywilejowanego długu ma być termin zapadalności ustalony na co najmniej 12 miesięcy. Jednostkowy nominał papierów, wzorem długu podporządkowanego, co zapisano w ustawie o obligacjach, wynosić ma natomiast co najmniej 400 tys. zł lub równowartość tej kwoty w innej walucie.

- Ma to na celu zabezpieczenie inwestorów nieprofesjonalnych, którzy nie powinni nabywać ryzykownych instrumentów, jako alternatywy dla depozytów – wyjaśnił Piotr Nowak.

Po pierwszym czytaniu projekt ustawy został skierowany do Komisji Finansów Publicznych z zaleceniem przedstawienia sprawozdania do 7 listopada.

Polska jest zobowiązana zaimplementować nowe prawo do 29 grudnia tego roku.

Więcej wiadomości kategorii Prawo

 • KDPW pokaże obligacyjne zadłużenie spółek

  17 czerwca 2019
  Od lipca nie będziemy już zdani wyłącznie na informacje ujawnienie przez emitentów. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych bezpłatnie pokaże zadłużenie spółek wynikające z nieumorzonych obligacji, a także poinformuje o terminowości ich obsługi.
  czytaj więcej
 • Nie tak całkiem bezwartościowe zabezpieczenie obligacji Kani?

  13 czerwca 2019
  Dwie z trzech serii obligacji zakładów mięsnych zabezpieczono osobistym poręczeniem Henryka Kani oraz oświadczeniem spółki i poręczyciela o poddaniu się egzekucji. Przy takim zabezpieczeniu papiery z automatu traktowane są jako wierzytelności układowe, obligatariusze mogą jednak próbować dochodzić swoich roszczeń u Henryka Kani.
  czytaj więcej
 • Kolejne aresztowania ws. Gant Development

  22 października 2018
  W ubiegłym tygodniu na polecenie Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu zatrzymano sześć osób w śledztwie dotyczącym wrocławskiego dewelopera, który zbankrutował w 2013 r.
  czytaj więcej
 • PB: założyciel Fachowcy.pl za kratkami

  09 października 2018
  Piotr S., założyciel a do niedawna i prezes spółki Fachowcy.pl Ventures, od ponad trzech miesięcy przebywa w areszcie – wynika z informacji podanych przez Puls Biznesu.
  czytaj więcej

Emisje