poniedziałek, 25 maja 2020

Newsroom

Nowelizacja ustawy o ofercie jeszcze poczeka - uzupełniona

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 11 września 2019
Oczekiwania, że istotna dla rynku obligacji korporacyjnych nowelizacja ustawy o ofercie publicznej zostanie uchwalona jeszcze w tej kadencji Sejmu można odłożyć na bok. Sprawa wróci dopiero po wyborach parlamentarnych.

Treść infofrmacji uzupełniona w trzecim akapicie. Nowa treść zaznaczona kursywą.

W środę rano ruszyło ostatnie posiedzenie Sejmu tej kadencji, które zostanie dziś przerwane i wznowione dopiero 15 października, czyli dwa dni po wyborach parlamentarnych. Jak wynika z dziennego rozkładu obrad, to właśnie dopiero po wyborach ma zostać przedstawione sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej.

Projekt nowelizacji ustawy o ofercie miał swoje pierwsze czytanie na posiedzeniu Sejmu, które odbyło się 30 sierpnia. Został wówczas skierowany do Komisji Finansów Publicznych, skąd 4 września wyszedł w praktycznie niezmienionej formie. Tak czy inaczej, rynkowe oczekiwania, że znowelizowana ustawa o ofercie zacznie obowiązywać jeszcze w październiku (vacatio legis to 14 dni dla zmian dotyczących obligacji) wydają się już niemożliwe do spełnienia. Przypomnijmy, że zmiany te i tak są spóźnione względem unijnego rozporządzenia, według którego powinny obowiązywać od 21 lipca.

Gwoli przypomnienia, znowelizowana ustawa o ofercie przewiduje, że z rynku zniknie pojęcie oferty prywatnej. Wszystkie oferty mają być publiczne, nawet jeśli będą one prowadzone one bez memorandum i prospektu emisyjnego i kierowane do maksymalnie 149 adresatów. Tyle tylko, że sam limit 149 adresatów nie będzie już dotyczył jednej oferty, a wszystkich ofert danej spółki z ostatnich 12 miesięcy (ale do tego limitu czasowego nie będą włączane emisje przeprowadzane przed wejściem w życie ustawy). Z limitu mogłyby być jednak wyłączone emisje skierowane wyłączne do „posiadaczy tego samego rodzaju papierów wartościowych tego samego emitenta lub do pomiotów, którym zaoferowano obligacje emitenta w ramach zamiany wierzytelności z tytułu wykupu uprzednio wyemitowanych innych obligacji tego emitenta”. 

Nowelizacja ustawy o ofercie przywróci też możliwość obrotu niewykupionymi obligacjami, lecz głównie przez inwestorów profesjonalnych. Ponadto obligacje rejestrowane przez agentów emisji formalnie będą już powstawać, gdy zostaną zapisane w wewnętrznej ewidencji agenta, a nie dopiero po rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

Więcej wiadomości kategorii Prawo

 • GPW przymknie oko na publikację sprawozdań po terminie

  22 kwietnia 2020
  Spółki z alternatywnego systemu obrotu NewConnect i Catalyst dostały dodatkowe dwa miesiące na publikację sprawozdań rocznych za 2019 r. Te pierwsze będą też miały dodatkowe 45 dni na przekazanie raportów za I kwartał tego roku.
  czytaj więcej
 • Zdalne zgromadzenia obligatariuszy już możliwe

  20 kwietnia 2020
  W życie weszła zmiana w ustawie o obligacjach, która zakłada, że udział w zgromadzeniach obligatariuszy jest możliwy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile tylko warunki emisji wyraźnie tego nie zakazują.
  czytaj więcej
 • Najbliższe sprawozdania finansowe nawet o dwa miesiące później

  09 kwietnia 2020
  Spółki giełdowe dostały dodatkowe dwa miesiące na przygotowanie raportów za 2019 r. oraz I kwartał 2020 r. Nie dotyczy to jednak podmiotów z NewConnect i większości spółek notowanych tylko na rynku obligacji Catalyst.
  czytaj więcej
 • Nadchodzą zdalne zgromadzenia obligatariuszy

  08 kwietnia 2020
  W ustawie o obligacjach znajdzie się doprecyzowanie mówiące o możliwości uczestnictwa w zgromadzeniu obligatariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zmiany mogą też objąć warunki sprawozdań załączanych do propozycji nabycia obligacji, wynika z projektu ustawy uzupełniającej tzw. tarczę antykryzysową.
  czytaj więcej

Emisje