środa, 17 października 2018

Newsroom

Obligacje korporacyjne w portfelach funduszy – najnowsze dane już dostępne

ben | 09 maja 2017
Najnowsze dane dotyczące zaangażowania funduszy inwestycyjnych w poszczególne serie obligacji notowanych na Catalyst są już dostępne w serwisie Obligacje.pl.

Po przejrzeniu grubo ponad pół tysiąca sprawozdań finansowych polskich funduszy inwestycyjnych, obligacje korporacyjne, komunalne i bankowe oraz listy zastawne, notowane na Catalyst, wyśledziliśmy w portfelach 190 z nich.

Informacje te, dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników, można znaleźć w tabelach na podstronach dedykowanych poszczególnym seriom obligacji. Można tam trafić np. wpisując w wyszukiwarkę na stronie głównej kod pod jakim dana seria jest notowana.

Fundusze inwestycyjne mają obowiązek publikować sprawozdania finansowe dwa razy do roku – roczne i półroczne. Na przygotowanie i opublikowanie tych pierwszych mają czas aż do końca kwietnia, z czego w większości skwapliwie korzystają. Dlatego dane te dostępne są dopiero kilka miesięcy po zakończeniu okresu sprawozdawczego, którego dotyczą.

W najbliższym czasie przygotujemy tekst prezentujący wybrane statystyki związane z zebranymi przez nas danymi.

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

Emisje