wtorek, 16 sierpnia 2022

Newsroom

Obligatariusze Fast Finance dostali 2,8 proc. zaległego kapitału

msd | 22 kwietnia 2021
Właściciele wycofanych z obrotu papierów FFI0121 dostali od administratora zabezpieczeń kolejną ratę, tym razem 27,9 zł od każdej posiadanej obligacji, dowiedzieliśmy się od jednego z obligatariuszy.

Łącznie do obligatariuszy trafiło w środę 130 tys. zł, co znajduje potwierdzenie w rejestrze KDPW. 

Do tej pory do właścicieli wartych 4,66 mln zł papierów trafiło około 19,4 proc. kapitału z przedmiotu zabezpieczenia – pakietów wierzytelności, które zostały przejęte przez administratora zabezpieczeń, a później ponownie oddane spółce, ale wyłącznie do serwisowania. 

Pierwsze trzy raty (ok. 14 proc. kapitału) obligatariusze otrzymali poza KDPW od poprzedniego administratora. Czwartą dostali od nowego administratora, który wprawdzie skorzystał z pośrednictwa KDPW, ale oznaczając spłatę kapitału jako odsetki, co wiązało się z pobraniem podatku przez biura maklerskie. Nowy administrator, kancelaria LSS Legal, nie odpowiedziała na nasze pytania w tej sprawie, zasłaniając się tajemnicą adwokacką. Natomiast najnowsza rata, jak się dowiedzieliśmy od jednego z wierzycieli, miała już trafić do inwestorów w sposób prawidłowy, tj. jako kapitał.

Termin spłaty obligacji FFI0121 minął w styczniu tego roku, gdy spółka już od dwóch lat znajdowała się w postępowaniu układowym. Papiery te na długo przed wycofaniem z giełdowego obrotu pozostawały zawieszone. 

Według pierwotnych założeń, z przedmiotu zabezpieczenia spłacone może zostać około 2,5 mln zł z wartych 4,66 mln zł obligacji. Pozostała część papierów mogłaby zostać objęta układem.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium