sobota, 11 lipca 2020

Newsroom

Obligatariusze GetBacku interweniują w KNF ws. Trigon TFI

msd | 03 września 2018
Rada wierzycieli GetBacku chce by Komisja Nadzoru Finansowego zablokowała przeniesienie części działalności Trigona na Skarbiec.

GetBack pozostaje w sporze z Trigon TFI, co do wartej 49 mln zł umowy o współpracy. Obecny zarząd spółki chce zwrotu wpłaconych Towarzystwu pieniędzy, sam Trigon stoi zaś na stanowisku, że o żadnym zwrocie nie ma mowy. Tymczasem w ubiegłym tygodniu Skarbiec Holding poinformował, że jego spółka zależna – Skarbiec TFI – zawarła umowę o strategicznej współpracy z Trigon TFI. Zakłada ona między innymi przejęcie od Trigona zarządzanie wybranymi funduszami.

Umowa pomiędzy towarzystwami, jak podano, nie dotyczy funduszy sekurytyzacyjnych ani jakichkolwiek roszczeń lub ryzyk związanych z takimi funduszami. Tak czy inaczej, rada wierzycieli chce by KNF podjęła kroki celem zablokowania podejmowanych przez Trigon TFI działań, które – w ocenie rady – mogłyby zmniejszać szanse na odzyskanie przez GetBack wspomnianych 49 mln zł.

W związku z aferą GetBacku i współpracą z windykatorem fundusze Trigona, nie tylko wierzytelnościowe, znajdują się pod dużą presją umorzeń. Od początku roku flagowy fundusz Trigon Polskie Perły FIZ przyniósł 22 proc. straty, zaś jego aktywa spadły o ponad 46 proc. do 153,1 mln zł na koniec lipca. Co ciekawe, w ubiegły czwartek Towarzystwo zmieniło statut fundusz w ten sposób, że obniżyło próg jego rozwiązania do 152 mln zł aktywów netto. 

W połowie sierpnia z powodu „aktualnych uwarunkowań rynkowych” Trigon zrezygnował z oferty siedmiu nowych serii certyfikatów inwestycyjnych Polskich Pereł FIZ. 31 sierpnia, w dniu planowanej publikacji raportu półrocznego funduszu, poinformowano natomiast, że zostanie on przekazany „w dacie późniejszej”. Tego samego dnia z pracy odeszło dwóch z trzech zarządzających funduszem.

Warto również uzupełnić, że największą pozycję w funduszu Trigon Polskie Perły FIZ stanowią mało płynne akcje Kancelarii Medius. Na koniec II kwartału odpowiadały one za ponad 14 proc. portfela funduszu (łącznie fundusze Trigona mają ponad 62,2 proc. w kapitale KME). Od początku roku notowania windykacyjnej spółki spadły o 44 proc. W ostatnich miesiącach Kancelaria Medius zapowiadała zamiar przeniesienia z NewConnect na główny parkiet GPW, czemu miała towarzyszyć publiczna emisja akcji.

Więcej wiadomości o Kancelaria Medius S.A., GetBack S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje