niedziela, 18 marca 2018

GetBack S.A.

GetBack S.A.

Przedmiotem działalności spółki jest windykacja: wierzytelności własnych, na zlecenie oraz portfeli wierzytelności w ramach zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszy inwestycyjnych.

Miary zadłużeniaMiary płynności

Na podstawie danych skonsolidowanych.
Od I kwartału 2017 r. spółka zdecydowała się na publikację sprawozdań kwartalnych. Wcześniej raporty pojawiały się co sześć miesięcy.

Emisje