środa, 27 maja 2020

Newsroom

Od początku roku najlepszy fundusz obligacji korporacyjnych zarobił 2,6 proc.

ben | 09 maja 2019
Kwiecień przyniósł kolejne wzrosty wycen jednostek funduszy korporacyjnego długu, średnio o 0,32 proc.

Fundusze inwestycyjne zaliczane do kategorii polskich obligacji korporacyjnych w tym roku średnio zarobiły już 1,28 proc. Czterem udało się wypracować dla inwestorów zyski przekraczające 2 proc. Najlepszy wynik uzyskał Millennium Obligacji Korporacyjnych (+2,6 proc.). Wszystkie fundusze, których w tej grupie jest 23, po czterech miesiącach tego roku są na plusie. Najniższe uzyskane przez nie stopy zwrotu to +0,7 proc.

Generalnie, pod względem wysokości stóp zwrotu fundusze obligacji korporacyjnych radzą sobie tym roku wyraźnie lepiej niż fundusze dłużne obligacji skarbowych czy uniwersalne. Pierwsze z nich na koniec kwietnia zanotowały średnią stopę zwrotu w wysokości ledwie +0,04 proc., a drugie +0,31 proc.

Stopy zwrotu funduszy polskich obligacji korporacyjnych na 30 kwietnia 2019 roku

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

 • Piątek z funduszem: Quercus Ochrony Kapitału

  22 maja 2020
  1,8 proc. zysku za ostatnich 12 miesięcy to wynik lepszy od większości konkurentów (0,5 proc.), który fundusz zawdzięcza umiarkowanie konserwatywnej polityce doboru emitentów. Jednak to także znacznie poniżej średniego oprocentowania korporacyjnej części portfela (4,1 proc.).
  czytaj więcej
 • Zwolniło tempo spadku aktywów funduszy obligacji korporacyjnych

  14 maja 2020
  W kwietniu wartość aktywów netto (WAN) funduszy polskich obligacji korporacyjnych ponownie się obniżyła, ale już wielokrotnie mniej niż miesiąc wcześniej.
  czytaj więcej
 • Piątek z funduszem – Allianz Obligacji Plus

  08 maja 2020
  Fundusz opiera portfel korporacyjny na papierach o zmiennym kuponie, co – z uwagi na nowe stawki WIBOR - oznacza niechybny spadek zarobku na odsetkach. Część płynnościowa lokowana jest na zmianę w obligacjach skarbowych i funduszach zagranicznych. Struktura portfela nie przeważa żadnej ze spółek ani branż.
  czytaj więcej
 • Fundusze odrobiły część strat

  06 maja 2020
  W kwietniu średnia stopa zwrotu funduszy polskich obligacji korporacyjnych wyniosła +0,64 proc. Miesiąc wcześniej były na ponad 2-proc. minusie.
  czytaj więcej

Emisje