niedziela, 21 lipca 2019

Newsroom

Ósmy miesiąc z rzędu spadku aktywów funduszy obligacji korporacyjnych

ben | 19 listopada 2018
W październiku aktywa netto funduszy polskich obligacji korporacyjnych stopniały o ponad 650 mln zł, osiągając na koniec miesiąca niecałe 16,17 mld zł.

Na 20 funduszy zaliczanych do kategorii polskich obligacji korporacyjnych spadek wartości aktywów netto (WAN) odnotowało aż 15 z nich. Największe kwoty odpłynęły z Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZAN (188 mln zł, -6,4 proc.), Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (157,5 mln zł, -4,1 proc.) i UniLokata (101,4 mln zł, -6,4 proc.). Z pozostałej piątki, której WAN wzrosła, na czoło wysunął się UniWIBID Plus, który powiększył stan posiadania o 42,6 mln zł (+3,8 proc.).

Wartość aktywów netto funduszy polskich obligacji korporacyjnych_październik 2018

Od lutego, kiedy WAN funduszy inwestujących w papiery dłużne przedsiębiorstw osiągnęła rekordowe 18,61 mld zł, ich spadek sięgnął już niemal 2,5 mld zł. Najmocniej odczuło to Santander TFI (d. BZ WBK TFI), bo dwa zarządzane przez nie fundusze należące do tej kategorii łącznie zmalały w ciągu ośmiu miesięcy o blisko 1,29 mld zł. Z kolei Union Investment TFI zanotowało w tym czasie wzrost WAN funduszy UniLokata i UniWIBID Plus łącznie o 511 mln zł.

Wartość aktywów netto poszczególnych funduszy_październik 2018

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

Emisje