poniedziałek, 06 lipca 2020

Newsroom

Październikowa emisja AB trafiła do obrotu

msd | 14 lutego 2019
Dystrybutor sprzętu IT wprowadził na Catalyst pięcioletnie papiery dłużne o wartości 10,8 mln zł, za które płaci WIBOR 6M plus 2,5 pkt proc. marży.

Debiutujące obligacje ABE1023 były próbą refinansowania wartego 100 mln zł długu zapadającego w sierpniu tego roku. Ostatecznie spółka pozyskała kwotę relatywnie niską (10,8 mln zł), choć sam kupon ustalono znacznie powyżej starszych emisji. Za wygasające w latach 2019-2022 trzy serie obligacji AB płaci bowiem 1,5-2,0 pkt proc. marży.

Sam popyt w październikowej emisji miał być wyższy od przydzielonych 10,8 mln zł (wartość oferty to 100 mln zł), ale spółka – jak twierdzi – nie zaakceptowała jeszcze wyższych kosztów. 

Na rynku pierwotnym papiery ABE1023 objęło trzech inwestorów. W tych okolicznościach brak transakcji w dniu debiutu (do godz. 14) wydaje się dość naturalny. 

Trzy starsze emisje AB w ostatnich transakcjach wyceniano w okolicach nominału, na 99,5-100,5 proc. 

Więcej wiadomości o AB S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje