wtorek, 06 czerwca 2023

Newsroom

PBG chce zmian warunków emisji wymagalnych obligacji

msd | 03 lipca 2020
Budowlana spółka zwołała zgromadzenia obligatariuszy dla niespłaconych papierów o łącznej wartości ponad 347 mln zł. Szczegółów zaplanowanych zmian warunków emisji jednak nie ujawnia.

Znajdujące się restrukturyzacji PBG zwołało zgromadzenie obligatariuszy dla wszystkich dziewięciu serii papierów dłużnych, których termin spłaty już upłynął. Przedmiotem zaplanowanych na 23 lipca spotkań ma być zmiana warunków emisji obligacji. Niestety, spółka nie ujawnia sprawy kluczowej – tego, co konkretnie chciałaby zmienić.

Terminy spłaty wartych ponad 347 mln zł, które wielokrotnie przesuwano, ostatecznie upłynęły w pierwszej połowie tego roku. Ostatnie emisje na ponad 238,4 mln zł – formalnie – miały wygasać w miniony wtorek, aczkolwiek już wcześniej większość długu PBG została postawiona przez wierzycieli w stan wymagalności.

W lutym sąd otworzył postępowanie sanacyjne wobec PBG, po tym jak spółka nie podołała realizacji układu zawartego z wierzycielami w 2015 r. To właśnie w ramach układu wyemitowano obecne obligacje PBG.

W ramach postępowania sanacyjnego PBG została ustanowiona rada wierzycieli i powołany kurator obligatariuszy. Natomiast w maju sąd cofnął spółce zarząd własny i ustanowił dla niej zarządcę, spółkę Zimmermann Filipiak Restrukturyzacja.

Sześć z dziewięciu serii niewykupionych obligacji PBG notowanych było na Catalyst, choć do transakcji nimi nie dochodziło.  

Więcej wiadomości o PBG S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium