sobota, 18 stycznia 2020

Newsroom

PBG dostało dodatkowy miesiąc od obligatariuszy

msd | 16 września 2019
Właściciele obligacji układowych serii G, G1 oraz G3 wyrazili zgodę na przesunięcie terminu wykupu długu z 16 września do 15 października tego roku.

Decyzje o kolejnym przesunięciu terminów wykupu zapadała podczas poniedziałkowych zgromadzeń obligatariuszy każdej z trzech serii papierów dłużnych.

PBG ma czas do 15 października, żeby ustanowić dodatkowe zabezpieczenie na rzecz obligatariuszy, a także zawrzeć z nimi dodatkowe porozumienia. To zaś sugeruje, że w grę wchodzą kolejne przesunięcia terminu wykupu obligacji.

Obligacje serii G, G1 oraz G3 to dług układowy, wart łącznie około 60 mln zł, który znajduje się przede wszystkim w posiadaniu banków i funduszy. Pierwotnie termin wykupu długu ustalony był na 30 czerwca, później przesunięto go na 16 września.

Dwie z trzech serii obligacji, których termin wykupu ponownie przełożono, notowane były na Catalyst.

Aktualnie na Catalyst pozostają cztery inne serie układowego długu PBG z terminami spłaty w grudniu tego roku oraz czerwcu przyszłego roku. Kolejnych emisji GPW nie dopuściła natomiast do obrotu, tłumacząc to odmową wydania opinii do sprawozdania rocznego PBG oraz ryzykiem nieterminowego wykonania zobowiązań układowych.

Więcej wiadomości o PBG S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje