niedziela, 20 czerwca 2021

Newsroom

PBG otrzymało kolejne wezwania od obligatariuszy

msd | 02 kwietnia 2020
Tym razem wierzyciele budowlanej firmy wezwali ją do natychmiastowego wykupu trzech serii obligacji o łącznej wartości 23,4 mln zł.

Fundusze zarządzane przez Pekao TFI i PKO TFI domagają się natychmiastowego wykupu obligacji serii G, H oraz I na kwotę odpowiednio 4,2 mln zł, 3,2 mln zł oraz 16 mln zł. Dwie pierwsze serie to dług, który już wcześniej stał się wymagalny. Termin spłaty serii I o wartości 189,8 mln zł wprawdzie jeszcze nie upłynął (ustalono go na 30 czerwca br.), ale już wcześniej spółka otrzymała wezwania do jej wykupu.

Miesiąc temu PBG otrzymało wezwania do wykupu czterech serii długu o łącznej wartości 137,7 mln zł.

W sumie budowalna spółka ma około 320 mln zł papierów dłużnych, których termin spłaty już minął lub niedługo minie. To wszystko obligacje wyemitowane w ramach układu zawartego z wierzycielami w 2015 r. podczas postępowania upadłościowego. Spółka nie dała jednak rady zrealizować postanowień układu, dlatego go niedawno uchylono, co pozwoliło wejść PBG na drogę postępowania sanacyjnego.

Na Catalyst pozostają jeszcze dwie serie obligacji PBG z terminami spłaty w czerwcu tego roku, w tym warta 189,8 mln zł seria I, dla której spółka już wezwania do wykupu o łącznej wartości 144,8 mln zł. 

Do żadnych transakcji długiem PBG jednak nie dochodzi.

Więcej wiadomości o PBG S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje