sobota, 19 stycznia 2019

Newsroom

PCC Rokita zredukował zapisy o 28,3 proc.

msd | 24 kwietnia 2018
W wartej 20 mln zł publicznej ofercie obligacji chemicznej spółki złożono 455 zapisów na łączną kwotę 27,91 mln zł. Średnia wartość zapisu wyniosła zatem 61,3 tys. zł i była nieco niższa niż w poprzednich ofertach.

Popyt na obligacje Rokity okazał się niższy niż w marcu tego roku (76,24 mln zł przy ofercie na 25 mln zł), czy grudniu ubiegłego roku (64,45 mln zł wobec oferowanych 30 mln zł). Wprawdzie wysokość oferowanego oprocentowania się w tym czasie nie zmieniła, spółka pozostała przy stałych 5 proc. rocznie, ale wydłużyła okres spłaty długu z sześciu do siedmiu lat. Można spekulować, że w mniejszym lub większym stopniu na popyt wpływ miały też nienajlepsze ostatnimi czasy nastawienie inwestorów detalicznych do obligacji korporacyjnych. Za sprawą GetBacku oczywiście.

Warte 20 mln zł obligacje serii EF chemiczna spółka wyemitowała w ramach dobiegającego końca programu publicznych emisji o wartości do 300 mln zł, z którego pozyskała w sumie 150 mln zł w sześciu ofertach. Prospekt emisyjny dla obecnego programu wygasa w połowie maja. Kolejny, jak wskazywaliśmy w poniedziałek, trafił już do KNF i czeka na zatwierdzenie.

Obecnie na Catalyst notowanych jest 12 serii papierów dłużnych Rokity z terminami spłaty od kwietnia 2019 r. do marca 2024 r. Rynek wycenia wszystkie emisje powyżej nominału, najdłuższe z nich, zapadające w latach 2022-2024, notowane są przy 4,6-4,9 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o PCC Rokita S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje