czwartek, 18 października 2018

Newsroom

PCC Rokita zredukował zapisy o 28,3 proc.

msd | 24 kwietnia 2018
W wartej 20 mln zł publicznej ofercie obligacji chemicznej spółki złożono 455 zapisów na łączną kwotę 27,91 mln zł. Średnia wartość zapisu wyniosła zatem 61,3 tys. zł i była nieco niższa niż w poprzednich ofertach.

Popyt na obligacje Rokity okazał się niższy niż w marcu tego roku (76,24 mln zł przy ofercie na 25 mln zł), czy grudniu ubiegłego roku (64,45 mln zł wobec oferowanych 30 mln zł). Wprawdzie wysokość oferowanego oprocentowania się w tym czasie nie zmieniła, spółka pozostała przy stałych 5 proc. rocznie, ale wydłużyła okres spłaty długu z sześciu do siedmiu lat. Można spekulować, że w mniejszym lub większym stopniu na popyt wpływ miały też nienajlepsze ostatnimi czasy nastawienie inwestorów detalicznych do obligacji korporacyjnych. Za sprawą GetBacku oczywiście.

Warte 20 mln zł obligacje serii EF chemiczna spółka wyemitowała w ramach dobiegającego końca programu publicznych emisji o wartości do 300 mln zł, z którego pozyskała w sumie 150 mln zł w sześciu ofertach. Prospekt emisyjny dla obecnego programu wygasa w połowie maja. Kolejny, jak wskazywaliśmy w poniedziałek, trafił już do KNF i czeka na zatwierdzenie.

Obecnie na Catalyst notowanych jest 12 serii papierów dłużnych Rokity z terminami spłaty od kwietnia 2019 r. do marca 2024 r. Rynek wycenia wszystkie emisje powyżej nominału, najdłuższe z nich, zapadające w latach 2022-2024, notowane są przy 4,6-4,9 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o PCC Rokita S.A.

 • Rekordowa frekwencja na dniu inwestora spółek z grupy PCC

  24 września 2018
  VI edycja dnia inwestora odbyła się w industrialnym klimacie instalacji położonych na terenie dolnobrzeskiego parku chemicznego. Giełdowe spółki PCC Rokita i PCC EXOL znów zanotowały rekordową frekwencję – w wydarzeniu wzięło udział prawie 300 gości.
  czytaj więcej
 • PCC Rokita o wiele bardziej zadłużony

  24 sierpnia 2018
  Po wypłacie w II kwartale rekordowej dywidendy zadłużenie finansowe netto chemicznej grupy także wzrosło do rekordowego poziomu. Wyniosło 635,6 mln zł i względem wyniku EBITDA było najwyżej od prawie trzech lat.
  czytaj więcej
 • KNF zatwierdziła prospekt PCC Rokita

  25 czerwca 2018
  Chemiczna spółka dostała zielone światło od Komisji Nadzoru Finansowego na publiczne emisje obligacji w ramach programu o wartości 300 mln zł.
  czytaj więcej
 • Wysokie zyski grupy PCC Rokita

  17 maja 2018
  W I kwartale chemiczna grupa zwiększyła zysk netto o 89,7 proc. do 70,7 mln zł. Działalność operacyjna i inwestycyjna pochłonęły jednak łącznie 69,7 mln zł gotówki, stąd jej saldo spadło do 31,5 mln zł na koniec marca. Tymczasem 8 maja PCC Rokita wypłacił 165 mln zł dywidendy.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje