sobota, 19 września 2020

Newsroom

Pekabex rozmawia z Polnordem o współpracy, także kapitałowej

msd | 06 grudnia 2019
Spółki rozpoczęły negocjacje dotyczące strategicznej współpracy w zakresie działalności operacyjnej oraz potencjalnej inwestycji Pekabeksu w akcje Polnordu.

Rozmowy na temat współpracy obu podmiotów miały być inicjatywą Pekabeksu. Spółki mają podpisać list intencyjny, który określi cele oraz warunki brzegowe prowadzonych negocjacji.

Celem negocjacji prowadzonych przez strony jest określenie możliwości oraz zasad, a także warunków oraz parametrów finansowych ewentualnej współpracy. Zawarcie umowy będzie uzależnione od satysfakcjonujących wyników prowadzonych negocjacji. Zdaniem zarządu spółki, jeżeli negocjacje zakończą się zawarciem umowy, będzie to miało wymierny i korzystny wpływ na dalszy rozwój operacyjny spółki – poinformował Polnord.

Jak czytamy w komunikacie dewelopera, jego współpraca z Pekabeksem mogłaby polegać w szczególności na zastosowaniu technologii prefabrykacji żelbetowej na poszczególnych inwestycjach. O ewentualnym objęciu akcji Polnordu przeczytać można natomiast w komunikacie Pekabeksu.

Oba podmioty przyznają zgodnie, że negocjacje nie będą dotyczyć udziału Pekabeksu w trwającej emisji akcji serii T. 

Przypomnijmy – Polnord prowadzi równolegle emisje akcje i obligacji, ponieważ jeszcze w grudniu spółka musi się uporać z wykupem czterech serii obligacji o łącznej wartości 107,2 mln zł oraz kredytu na 30 mln zł. 

W piątek (dziś) Polnord powinien dokonać przydziału obligacji, o ile znajdzie chętnych do objęcia długu wartego co najmniej 75 mln zł. Spółka już trzykrotnie przedłużała termin zamknięcia emisji.

Na Catalyst znajduje się siedem serii obligacji Polnordu i jedna Pekabeksu. Wygasające jeszcze w tym miesiącu papiery Polnordu wyceniano na 92-95,8 proc. nominału w ostatnich transakcjach. 

Dług Pekabeksu z terminem spłaty w czerwcu 2022 r. wyceniany jest zaś po wartości nominalnej.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje