piątek, 26 kwietnia 2019

Newsroom

Pekao Bank Hipoteczny wyemituje nowe listy zastawne

msd | 06 grudnia 2018
W najbliższy poniedziałek bank uplasuje 6,5-letnie papiery o wartości 10 mln zł. Będzie to nowa seria, ale w gruncie rzeczy chodzi o podniesienie wartości emisji sprzed roku.

Emitowane listy zastawne serii LZ-II-17 zostaną wykupione 11 czerwca 2025 r. Do tego czasu Pekao BH zobowiązuje się płacić za nie WIBOR 6M plus 0,73 pkt proc. marży – wynika z informacji podanych na stronie internetowej banku.

Warunki nowej serii, w tym jej oprocentowanie, dzień wykupu czy w końcu dni płatności odsetek, wskazują, że bankowi tak naprawdę chodzi o podniesienie wartości emisji sprzed roku.

Wyemitowane w grudniu ubiegłego roku papiery serii LZ-II-16 warte są 50 mln zł.

Nowe listy, tym razem o wartości 10 mln zł, zostaną wyemitowane w ramach pochodzącego z 2010 r. programu do 2 mld zł. Trafią one do obrotu na GPW, gdzie znajduje się 14 innych serii listów zastawnych banku. Obrót nimi jest jednak zerowy.

Emitowane przez Pekao BH listy oceniane są przez agencję Fitch Ratings na A- z perspektywą stabilną.

Więcej wiadomości o Pekao Bank Hipoteczny S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje