niedziela, 14 sierpnia 2022

Newsroom

Pekao Bank Hipoteczny zaoferuje w czwartek nowe listy zastawne

msd | 13 października 2021
Bank zaproponuje pięcio- i sześcioletnie listy zastawne o łącznej wartości 305 mln zł. Oferty skierowane zostaną wyłącznie do inwestorów instytucjonalnych.

Wygasające w lipcu 2026 r. papiery oprocentowane będą na WIBOR 6M plus 0,55 pkt proc. marży, a ich cena emisyjna wyniesie 99,73 proc. wartości nominalnej. Z kolei za listy z terminem spłaty w sierpniu 2027 r. Pekao BH zaoferuje 0,65 pkt proc. marży ponad WIBOR, ale w tym przypadku trzymiesięczny. W tym przypadku cenę emisyjną ustalono na 99,66 proc. nominału. 

Wartość oferty pięcioletnich papierów ustalono na 150 mln zł, a w przypadku sześcioletniego długu jest to 155 mln zł. Obie emisje kierowane są wyłącznie do inwestorów instytucjonalnych. 

Oferty przeprowadzone zostaną w najbliższy czwartek (14 października), ale rozrachunek obu emisji i podanie ich wyników do wiadomości publicznej odbędzie się dwa tygodnie później. Na początku listopada papiery mają trafić do notowań na GPW.

Na podstawie ocen starszych listów, Pekao BH oczekuje, że agencja Fitch nada nowym papierom rating A- z perspektywą stabilną.

Poprzednie emisje listów zastawnych bank uplasował w sierpniu. Wyemitował wówczas dwuipół- oraz sześcioletnie papiery oprocentowane kolejno na 0,4 pkt proc. oraz 0,65 proc. ponad WIBOR 3M.

Na Catalyst znajduje się 14 serii listów zastawnych Pekao BH. Do transakcji nimi jednak nie dochodzi.

Więcej wiadomości o Pekao Bank Hipoteczny S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje