wtorek, 18 czerwca 2019

Newsroom

Pekao Bank Hipoteczny złożył prospekt do KNF

msd | 08 stycznia 2019
Komisja podaje, że prospekt dotyczy obligacji. Jak ustaliliśmy w banku, chodzi jednak o specyficzny rodzaj obligacji, czyli listy zastawne.

Wniosek o zatwierdzenie prospektu trafił do KNF jeszcze w grudniu, ale KNF poinformowała o nim na swojej stronie dopiero po Nowym Roku. 

- Złożony przez Pekao Bank Hipoteczny prospekt dotyczy publicznej oferty i obrotu na rynku regulowanym hipotecznych listów zastawnych (…). Złożony prospekt de facto zastąpi obecny z roku 2010, na podstawie które Pekao BH emitował listy zastawne do tej pory – poinformował Obligacje.pl Paweł Rzeźniczak, szef relacji inwestorskich w Pekao.

W ramach wartego 2 mld zł programu emisji z 2010 r. Pekao BH wyemitował do tej pory 17 serii listów zastawnych. Ostatnie z nich uplasował w grudniu ubiegłego roku oferując wówczas WIBOR 6M plus 0,73 pkt proc. marży za 6,5-letni dług.

Jak się dowiedzieliśmy, Pekao BH nie wyklucza inwestorów detalicznych z ofert listów zastawnych, przy zastrzeżeniu jednak, że „nie jest to aktywnie targetowana i kluczowa baza inwestorów dla tego typu produktu”.

Emitowane przez Pekao BH listy zastawne agencja Fitch ocenia na A z perspektywą negatywną, co jest ratingiem o oczko wyższym od długoterminowej oceny Polski (A- z perspektywą stabilną w agencjach Fitch i S&P).

Na Catalyst znajduje się 13 serii listów zastawnych Pekao BH, w tym cztery w euro. Do transakcji długiem tym jednak nie dochodzi.

Więcej wiadomości o Pekao Bank Hipoteczny S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje