czwartek, 25 lutego 2021

Newsroom

Pekao Bank Hipoteczny złożył prospekt emisyjny do KNF

msd | 19 listopada 2020
Bank złożył wniosek o zatwierdzenie prospektu podstawowego publicznych i hipotecznych listów zastawnych, wynika z informacji podanych na stronie do Komisji Nadzoru Finansowego.

Złożenie wniosku o zatwierdzenie prospektu wiązać można z tym, że w lipcu Pekao Bankowi Hipotecznemu upłynął termin ważności poprzedniego prospektu podstawowego dla programu emisji publicznych i hipotecznych listów zastawnych.

Na bazie poprzedniego prospektu bank uplasował tylko jedną serię wartych 100 mln zł listów zastawnych, które kierowane były do profesjonalnych inwestorów. To trzyletnie papiery wygasające w maju 2023 r., które są oprocentowane na WIBOR 3M plus 0,75 pkt proc. marży. 

Na Catalyst znajduje się 12 serii listów zastawnych Pekao BH, w tym trzy denominowane w euro. Do żadnych transakcji nimi jednak nie dochodzi. Bank regularnie emituje też obligacje o okresach spłaty do dwóch lat, które nie są wprowadzane do giełdowego obrotu. 

Więcej wiadomości o Pekao Bank Hipoteczny S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje