piątek, 29 maja 2020

Newsroom

Pekao Faktoring wyemitował trzymiesięczne obligacje

msd | 13 września 2019
Faktoringowa spółka uplasowała zerokuponowe papiery dłużne o wartości 200 mln zł, wynika z rejestru prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

Nowa emisja przyniosła Pekao Faktoring 199 mln zł wpływów brutto, ponieważ - podobnie jak miesiąc wcześniej – trzymiesięczne papiery uplasowano przy cenie emisyjnej na poziomie 99,51 proc. nominału.

Termin wykupu nowego długu ustalono na 12 grudnia tego roku.

Pekao Faktoring w 100 proc. należy do Banku Pekao. Ten ostatni notowany jest na Catalyst z czterema seriami podporządkowanego długu o łącznej wartości 2,35 mld zł.

Więcej wiadomości o Bank Pekao Polska Kasa Opieki S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje