czwartek, 15 listopada 2018

Newsroom

Perspektywa wyższego ratingu Cyfrowego Polsatu

msd | 19 kwietnia 2017
Agencja S&P zmieniła perspektywę ratingu medialno-telekomunikacyjnej spółki ze stabilnej do pozytywnej. Sama ocena pozostaje na poziomie BB+.

Decyzja agencji podyktowana była wynikami Cyfrowego Polsatu oraz delewarowaniem, które w ocenie S&P, powinno być kontynuowane. Sprzyjać mają temu nadwyżki gotówkowe z działalności operacyjnej i utrzymanie dywidend na „umiarkowanym poziomie”.

S&P widzi możliwość podniesienia ratingu grupy do poziomu BBB- w okresie najbliższych 12 miesięcy, jeśli grupa będzie kontynuowała realizację korzystnych wyników operacyjnych wyrażonych przynajmniej stabilnym wynikiem EBITDA, jednocześnie wykorzystując wolne przepływy pieniężne do dalszego obniżania zadłużenia – podano w komunikacie Cyfrowego Polsatu.

Ewentualny wzrost ratingu o jedno oczko mógłby się okazać niezwykle istotny dla spółki, być może pozwoliłoby to na dalsze obniżenie kosztów finansowania czy pozyskanie nowych inwestorów. Między obecnym BB+ a możliwym BBB- przebiega bowiem granica ocen nieinwestycyjnych (spekulacyjnych) oraz inwestycyjnych.

Moody’s, inna z wiodących agencji ratingowych, po ubiegłorocznej podwyżce, ocenia Cyfrowy Polsat na Ba2 (perspektywa stabilna), co odpowiada BB na skali ocen stosowanych przez S&P.

Niespełna cztery tygodnie temu rating Cyfrowego Polsatu podniosła także lokalna agencja EuroRating, która zmieniła nadaną ocenę z BB- do BB (perspektywa spadła z pozytywnej do stabilnej).

Na Catalyst notowane są wygasające w lipcu 2021 r. obligacje Cyfrowego Polsatu o wartości 1 mld zł, za które spółka płaci 2,5 pkt. proc. marży ponad WIBOR 6M. To jedna z najpłynniejszych serii na Catalyst.

W środę z rana papiery CPS0721 tanieją o 41 p.b. do 102,49 proc., co daje 3,62 proc. rentowności brutto. 

Więcej wiadomości o Cyfrowy Polsat S.A.

Więcej wiadomości kategorii Ratingi

Emisje