piątek, 15 listopada 2019

Newsroom

PGE uplasowała obligacje na 1,4 mld zł

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 10 maja 2019
Energetyczny koncern zamknął księgę popytu na 7- i 10-letnie papiery, za które zapłaci odpowiednio 1,2 pkt proc. oraz 1,4 pkt proc. marży ponad WIBOR 6M. Druga z emisji, to najdłuższe dotychczas papiery przedsiębiorstwa przemysłowego na polskim rynku obligacji korporacyjnych.

W drodze budowy księgi popytu wartość siedmioletnich papierów ustalono na 0,4 mln zł, zaś dziesięcioletnich na 1 mld zł. Docelowo i inwestorzy detaliczni otrzymają możliwość handlowania nowym długiem PGE, ponieważ jednostkowy nominał każdej obligacji ustalono na 1 tys. zł, a obie emisje mają trafić do obrotu na Catalyst.

Energetyczny koncern nie ustalił celu emisji w rozumieniu ustawy o obligacjach. Pozyskane wpływy mają jednak trafić między innymi na spłatę części wygasających w czerwcu starszych papierów o wartości 500 mln euro, wynika z informacji podanych przez rzecznika PGE na Twitterze.

Formalnie dzień emisji nowego długu ustalono na 21 maja.

Wcześniej emisja PGE otrzymała od agencji Fitch rating AA w skali krajowej, co jest równe ocenie nadanej wcześniej także samemu emitentowi. W skali międzynarodowej PGE oceniana jest jednak na BBB- z perspektywą stabilną (emisja nie otrzymała ratingu międzynarodowego).

Dużą emisję obligacji – do 2 mld zł –zapowiedział na ten kwartał także KGHM. Ofertę na 750 mln zł anonsował również Bank Pekao, ale w jego przypadku będą to papiery podporządkowane.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje