piątek, 15 listopada 2019

Newsroom

Pierwszy istotny wzrost aktywów funduszy obligacji korporacyjnych od ponad roku

ben | 15 maja 2019
Na koniec kwietnia łączna wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych polskich obligacji korporacyjnych, po wzroście o 298,2 mln zł, przekroczyła 16,5 mld zł.

Fundusze korporacyjnego długu od początku roku wyraźnie poprawiły osiągane stopy zwrotu i na efekt nie trzeba było bardzo długo czekać. Od początku łączna wartość ich aktywów netto wzrosła o 442,6 mln zł. Zatem sam kwietniowy wzrost był przeszło dwa razy większy niż w całym pierwszym kwartale (144,5 mln zł).

Wartość aktywów netto funduszy polskich obligacji korporacyjnych_kwiecień 2019

Na powrót inwestorów do tej kategorii funduszy wskazują też dane sprzedażowe prezentowane przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami, zgodnie z którymi kwietniowe saldo wpłat i umorzeń nieco przekroczyło 277 mln zł.

Wartość aktywów netto poszczególnych funduszy_kwiecień 2019

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

Emisje