sobota, 16 stycznia 2021

Newsroom

Ponad 17 mld zł w funduszach obligacji korporacyjnych

ben | 17 stycznia 2020
W 2019 r. wartość aktywów netto zarządzanych przez fundusze polskich obligacji korporacyjnych wzrosła o blisko 985 mln zł, czyli o 5,8 proc.

W grudniu wartość aktywów netto (WAN) funduszy polskich obligacji korporacyjnych wzrosła o 85,02 mln zł (0,5 proc.) i wyniosła na koniec miesiąca nieco prawie 17,07 mld zł.

Wartość aktywów netto funduszy polskich obligacji korporacyjnych_grudzień 2019

Największy spadek WAN w grudniu zanotowały fundusze zarządzane przez Generali Investments – Generali Oszczędnościowy o 80,33 mln zł, czyli o 5,2 proc. i Generali Profit Plus o 36,34 mln zł, czyli o 3,3 proc. Natomiast w całym ubiegłym roku najbardziej stopniały aktywa Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZAN (o 436,4 mln zł, -16,8 proc.) oraz Millennium FIO Obligacji Korporacyjnych (o 313,4 mln zł, -18,4 proc.). W ujęciu procentowym najwięcej straciły zaś Ipopema Obligacji Korporacyjnych (-69,8 proc.) i Agio Kapitał (-53,4 proc.).

Największy wzrost WAN w ubiegłym roku zanotowały Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (o 1,28 mld zł, +43 proc.) i Santander Obligacji Korporacyjnych (o 433,06 mln zł, +19,7 proc.). Te same fundusze również w grudniu miały największy przyrost aktywów, odpowiednio o 142,92 mln zł i 44,62 mln zł.

Wartość aktywów netto poszczególnych funduszy_grudzień 2019

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

Emisje