środa, 27 maja 2020

Newsroom

Ponad 17 mld zł w funduszach obligacji korporacyjnych

ben | 17 stycznia 2020
W 2019 r. wartość aktywów netto zarządzanych przez fundusze polskich obligacji korporacyjnych wzrosła o blisko 985 mln zł, czyli o 5,8 proc.

W grudniu wartość aktywów netto (WAN) funduszy polskich obligacji korporacyjnych wzrosła o 85,02 mln zł (0,5 proc.) i wyniosła na koniec miesiąca nieco prawie 17,07 mld zł.

Wartość aktywów netto funduszy polskich obligacji korporacyjnych_grudzień 2019

Największy spadek WAN w grudniu zanotowały fundusze zarządzane przez Generali Investments – Generali Oszczędnościowy o 80,33 mln zł, czyli o 5,2 proc. i Generali Profit Plus o 36,34 mln zł, czyli o 3,3 proc. Natomiast w całym ubiegłym roku najbardziej stopniały aktywa Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZAN (o 436,4 mln zł, -16,8 proc.) oraz Millennium FIO Obligacji Korporacyjnych (o 313,4 mln zł, -18,4 proc.). W ujęciu procentowym najwięcej straciły zaś Ipopema Obligacji Korporacyjnych (-69,8 proc.) i Agio Kapitał (-53,4 proc.).

Największy wzrost WAN w ubiegłym roku zanotowały Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (o 1,28 mld zł, +43 proc.) i Santander Obligacji Korporacyjnych (o 433,06 mln zł, +19,7 proc.). Te same fundusze również w grudniu miały największy przyrost aktywów, odpowiednio o 142,92 mln zł i 44,62 mln zł.

Wartość aktywów netto poszczególnych funduszy_grudzień 2019

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

 • Piątek z funduszem: Quercus Ochrony Kapitału

  22 maja 2020
  1,8 proc. zysku za ostatnich 12 miesięcy to wynik lepszy od większości konkurentów (0,5 proc.), który fundusz zawdzięcza umiarkowanie konserwatywnej polityce doboru emitentów. Jednak to także znacznie poniżej średniego oprocentowania korporacyjnej części portfela (4,1 proc.).
  czytaj więcej
 • Zwolniło tempo spadku aktywów funduszy obligacji korporacyjnych

  14 maja 2020
  W kwietniu wartość aktywów netto (WAN) funduszy polskich obligacji korporacyjnych ponownie się obniżyła, ale już wielokrotnie mniej niż miesiąc wcześniej.
  czytaj więcej
 • Piątek z funduszem – Allianz Obligacji Plus

  08 maja 2020
  Fundusz opiera portfel korporacyjny na papierach o zmiennym kuponie, co – z uwagi na nowe stawki WIBOR - oznacza niechybny spadek zarobku na odsetkach. Część płynnościowa lokowana jest na zmianę w obligacjach skarbowych i funduszach zagranicznych. Struktura portfela nie przeważa żadnej ze spółek ani branż.
  czytaj więcej
 • Fundusze odrobiły część strat

  06 maja 2020
  W kwietniu średnia stopa zwrotu funduszy polskich obligacji korporacyjnych wyniosła +0,64 proc. Miesiąc wcześniej były na ponad 2-proc. minusie.
  czytaj więcej

Emisje