wtorek, 19 czerwca 2018

Newsroom

Ponad 5 mld zł w funduszach obligacji korporacyjnych BZ WBK TFI

ben | 14 grudnia 2016
Należące do wrocławskiego banku towarzystwo funduszy inwestycyjnych zarządza już co trzecią złotówką ulokowaną w funduszach papierów dłużnych emitowanych przez przedsiębiorstwa.

Słabsze wyniki funduszy polskich obligacji korporacyjnych w zeszłym miesiącu (średnia strata wyniosła 0,1 proc.) nie przełożyły się na spadek wartości ich aktywów netto. Na koniec listopada, po wzroście o 198,1 mln zł (1,4 proc.), przekroczyła bowiem 14,61 mld zł. Można więc szacować, że saldo wpłat i umorzeń wyniosło w listopadzie właśnie ok. 200 mln zł na plus, co oznacza, że klienci generalnie chętniej kupowali jednostki uczestnictwa aniżeli je sprzedawali.

Wartość aktywów netto funduszy polskich obligacji korporacyjnych_listopad 2016

Aktywa netto funduszy lokujących w papiery dłużne firm od początku roku wzrosły o 1,69 mld zł (13,1 proc.), przy czym trzeba zaznaczyć, że ponad połowa tego wzrostu, a dokładnie 62 proc. (1,056 mld zł), to zasługa tylko dwóch funduszy, obu zarządzanych przez BZ WBK TFI. Co więcej, łączna wartość aktywów Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych i Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych na koniec listopada po raz pierwszy przekroczyła 5 mld zł. Dwa kolejne TFI z czołówki – Open Finance i Union Investment – w funduszach zaliczanych do tej kategorii wspólnie zgromadziły mniejszą kwotę.

Liderem listopada pod względem przyrostu wartości aktywów netto nie był jednak żadne z funduszy Arka, a właśnie Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZAN (+132,56 mln zł, 5,8 proc.). Z kolei najbardziej stopniały aktywa UniWIBID Plus, o 158,04 mln zł, czyli 12,1 proc.

Wartość aktywów netto poszczególnych funduszy_listopad 2016

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

Emisje