środa, 27 maja 2020

Newsroom

Poprawa wyników i wzrost zadłużenia Polskiej Grupy Farmaceutycznej

msd | 21 maja 2020
Dystrybutor leków poprawił przychody i rentowność sprzedaży w I kwartale, ale zwiększenie kapitału obrotowego przypłacił wzrostem zadłużenia. Jak zwykle, na kontach grupy były tylko śladowe ilości gotówki względem wartości jej krótkoterminowego zadłużenia.
Żeby dokończyć lekturę musisz być zalogowany!

Więcej wiadomości o Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

 • PGF ze stratą i niższą płynnością

  03 kwietnia 2020
  Polska Grupa Farmaceutyczna zakończyła 2019 r. z 13,4 mln zł skonsolidowanej straty netto. Konieczność spłaty obligacji na 100 mln zł w listopadzie dodatkowo obciążyła wskaźniki płynności grupy. O pandemii koronawirusa i jej wpływie na sytuację finansową PGF mówi znacznie mniej, niż można by tego oczekiwać od dystrybutora wyrobów farmaceutycznych.
  czytaj więcej
 • Słabe wyniki grupy PGF uderzają we wskaźniki zadłużenia

  19 listopada 2019
  Dystrybutor leków ponownie miał stratę w III kwartale. Wypracował natomiast dodatnie przepływy z działalności operacyjnej i wciąż – to pozytyw – charakteryzował się ujemną rotacją kapitału.
  czytaj więcej
 • Polska Grupa Farmaceutyczna miała stratę

  29 sierpnia 2019
  Dystrybutor leków zanotował prawie 4-proc. spadek obrotów w II kwartale. Przy stracie operacyjnej i netto wypracował natomiast dodatnie przepływy operacyjne. Wciąż miał niskie wskaźniki płynności, ale też szybciej rotował zapasami i należnościami niż spłacał swoje zobowiązania handlowe.
  czytaj więcej
 • Zysk Polskiej Grupy Farmaceutycznej spadł o ponad dwie trzecie

  07 czerwca 2019
  Przy minimalnie wyższych przychodach skonsolidowany wynik netto dystrybutora leków spadł o 70,7 proc. r/r do 2,8 mln zł w I kwartale. Wzrosło natomiast zadłużenie, ale to akurat przede wszystkim skutek wdrożenia nowego standardu sprawozdawczości.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Comp na ostatniej prostej do wyjścia z Catalyst

  26 maja 2020
  Na pożegnanie z rynkiem korporacyjnego długu Comp ponownie naruszył kowenant zapisany w umowie kredytowej z bankiem BNP Paribas. Problem rozwiąże będąca w trakcie zamiana obligacji na kredyt.
  czytaj więcej
 • MLP Group bogatszy i bardziej zadłużony

  26 maja 2020
  Za sprawą wzrostu notowań euro deweloper magazynów zanotował skok zysku operacyjnego, ale i kosztów finansowych. Wzrosło także zadłużenie.
  czytaj więcej
 • Best się oddłuża, ale obligacje ciążą płynności

  26 maja 2020
  W 2020 r. windykator wchodził z 82 mln zł gotówki i 338 mln zł szacowanych wpływów z wierzytelności. To za mało na spłatę całości krótkoterminowego zadłużenia oraz pokrycie kosztów działalności i odsetek. Rezerwy płynności Bestu leżą jednak w kredytach, akcjach Kredyt Inkaso, czy potencjalnej prolongacie pożyczek od akcjonariuszy. Wiele korzyści przyniósłby nowy inwestor.
  czytaj więcej
 • Wzrost zysków i zadłużenia Pekabeksu

  25 maja 2020
  Grupa ma za sobą bardzo udany kwartał widoczny we wzrośnie rachunku wyników, okupiony jednak historycznie najwyższym długiem netto i spadkiem płynności gotówkowej.
  czytaj więcej

Emisje