niedziela, 03 grudnia 2023

Newsroom

PragmaGO z kolejną emisją na rynku Catalyst

msd | 29 września 2023
Faktoringowo-pożyczkowa spółka wprowadziła do giełdowego obrotu uplasowane na początku września obligacje o wartości 12 mln zł.

Za niezabezpieczone papiery dłużne PragmaGO zobowiązała się płacić WIBOR 3M plus 5,3 pkt proc. marży, czyli tyle samo, co w ofercie zamkniętej trzy miesiące wcześniej. Nieznacznemu wydłużeniu uległ natomiast okres spłaty, który ustalono na 30 miesięcy wobec 27 miesięcy poprzednim razem (spółce nadal przysługuje opcja wcześniejszej spłaty).

Warta 12 mln zł oferta adresowana była tym razem do znacznie węższego grona odbiorców, ponieważ w momencie prowadzenia emisji PragmaGO nadal czekała na zatwierdzenie nowego prospektu (poprzedni dokument wygasł w lipcu, a zatwierdzenia nowego spółka doczekała się w połowie września). Ostatecznie na rynku pierwotnym papiery trafiły więc do 42 inwestorów, w tym 41 osób fizycznych.

W piątek do godz. 15:30 zawarto tylko jedną transakcję debiutującymi obligacjami PRF0326, w której wyceniono je na 101 proc. nominału.

Na Catalyst notowanych jest 11 serii długu Pragmy. Pochodząca z poprzedniej emisji seria PRF0925 (także 5,3 pkt proc. marży) wyceniana jest na 100,43 proc.

Więcej wiadomości o PragmaGO S.A.

 • Oferta obligacji PragmaGO ponownie z dwukrotną nadsubskrypcją

  27 listopada 2023
  W wartej 20 mln zł publicznej emisji papierów dłużnych faktoringowo-pożyczkowej spółki doszło do 48,5-proc. redukcji złożonych zapisów.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Nowe warunki już działają

  17 listopada 2023
  Do grupki emitentów zbierających zapisy od inwestorów indywidualnych dołączyły Echo Investment oraz Budlex. A ponieważ Developres wydłużył ofertę ze względów proceduralnych, w pewnym momencie łącznie aż pięciu emitentów prowadziło ogólnodostępną dystrybucję w jednym czasie. Rynek w rozkwicie.
  czytaj więcej
 • PragmaGO zwiększa zadłużenie pod finansowanie rosnących obrotów

  16 listopada 2023
  Od 10 kwartałów dług netto faktoringowo-pożyczkowej spółki systematycznie rośnie, finansując wzrost portfela jej należności. Rosnące zyski częściowo amortyzują więc przyrost zobowiązań odsetkowych. Nie obchodzi się jednak bez stosunkowo wysokich kosztów odsetkowych.
  czytaj więcej
 • PragmaGO – raport rynkowy

  14 listopada 2023
  Na rynku wtórnym niezabezpieczone detaliczne obligacje faktoringowo-pożyczkowej spółki płacą istotnie mniej od papierów z trwającej oferty publicznej. Premia za udział w nowej emisji stanowi więc godziwe wynagrodzenie za dłuższy okres spłaty.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst