niedziela, 27 września 2020

Newsroom

PragmaGO zanotował rekordowe obroty w lipcu

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 05 sierpnia 2020
Faktoringowa spółka sfinansowała w lipcu należności o wartości nominalnej 62,6 mln zł, wynika z raportu miesięcznego, który od teraz ma być publikowany regularnie.

Raportowane przez spółkę rekordowe obroty były o 29 proc. wyższe niż w czerwcu oraz 25 proc. wyższe niż przed rokiem. Na 62,6 mln zł sfinansowanych należności złożyć się miało 49,2 mln zł obrotów zrealizowanych bezpośrednio przez spółkę, a pozostałe 13,3 mln zł przypadało na Pragmę Faktor, podmiot celowy, którego należności PragmaGO serwisuje.

Jak poinformowano, w lipcu PragmaGO udzieliła finansowania 771 klientom. Z deklaracji spółki wynika także, że od teraz zamierza publikować informacje o działalności operacyjnej co miesiąc.

Ponad tydzień temu PragmaGO poinformowała, iż zarząd spółki rekomenduje WZ wypłatę 10,7 mln zł dywidendy. Płatność gotówkowa ma jednak objąć 2 mln zł, natomiast pozostałe 8,7 mln zł miałoby zostać rozliczone poprzez kompensatę z należnościami od spółki-matki, Pragmy Inkaso.

Na Catalyst notowanych jest pięć serii obligacji PragmyGO, w tym jedna zapadająca jeszcze przed końcem roku. W grudniu spółka ma do spłaty warte 12 mln zł papiery PRF1220, które rynek kwotuje na 99,4/99,85 proc. nominału (bid/ask).

Więcej wiadomości o PragmaGO S.A. (d. Pragma Faktoring)

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje