czwartek, 18 lipca 2019

Newsroom

Prima Park objęty postepowaniem sanacyjnym

msd | 03 września 2018
Gdański sąd otworzył postępowanie sanacyjne wobec nieruchomościowego Prima Parku, dawniej znanego pod nazwą Kleba Invest.

Spółka niemal od roku miała problem z obsługą obligacyjnego zadłużenia, ale i wcześniej (w 2015 r.) zdarzały jej się potknięcia w tej kwestii. W tym roku Prima Park przynajmniej trzykrotnie informował o niewykupieniu obligacji i kilkukrotnie o niezapłaceniu odsetek od kolejnych serii papierów dłużnych. 

Wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego spółka złożyła pod koniec czerwca. Równolegle złożyła wówczas też wniosek o ogłoszenie upadłości. Sąd przychylił się jednak do postępowania restrukturyzacyjnego.

Na koniec czerwca skonsolidowany bilans Prima Parku wykazywał 58,5 mln zł zobowiązań przy 45,2 mln zł aktywów. Samo zadłużenie finansowe podliczono na 36,4 mln zł, z czego 17,3 mln zł przypadało na obligacje.

Po raz ostatni obligacje Prima Parku notowane były na Catalyst w 2015 r.

Założycielem i akcjonariuszem nieruchomościowego Prima Parku (d. Kleba Invest) jest Wiesław Kleba. W czerwcu tego roku ogłoszono upadłość Admiral Boats, innej obecnej niegdyś na Catalyst spółki, której także był założycielem i akcjonariuszem.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje