sobota, 25 maja 2019

Newsroom

Próchnik coraz dalej od sanacji

msd | 01 czerwca 2018
Odzieżowa spółka złożyła do sądu wniosek o niewstrzymywanie rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości do czasu rozpatrzenia wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego.

Mówiąc zwięźle, Próchnik już nie jest przekonany co do szans przeprowadzenia postępowania sanacyjnego. Pokrótce przypominając, w ostatnich dniach marca spółka złożyła do warszawskiego sądu wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego, natomiast w połowie maja złożyła też wniosek o upadłość. Ten jednak trafił do sądu w Łodzi.

We wniosku upadłościowym Próchnik wniósł jednak o wstrzymanie jego rozpoznania do czasu decyzji warszawskiego sądu w sprawie sanacji. Teraz jednak spółka wycofuje się z tej decyzji, ponieważ czas oczekiwania na decyzję w sprawie restrukturyzacji wydłuża się, a jej wierzyciele przystąpili do egzekucji.

Część wierzycieli, jak podaje Próchnik, wykorzystała dostępne ścieżki proceduralne dla odsunięcia w czasie rozpatrzenia wniosku sanacyjnego. Ci sami wierzyciele wszczęli egzekucje komornicze „istotnie zagrażające prowadzonej przez spółkę działalności operacyjnej”. Dojść miało między innymi do zajęcia rachunków bankowych.

Narastająca skala wyegzekwowanych przez niektórych wierzycieli wierzytelności w połączeniu z zablokowanymi rachunkami bankowymi istotnie ogranicza także zdolności restrukturyzacyjne spółki – poinformował Próchnik.

Pod koniec marca minął termin spłaty wartych 10,8 mln zł dwóch serii papierów dłużnych spółki. Dług zabezpieczony jest hipoteką, zastawem na znaku towarowym oraz oświadczeniem o poddaniu się egzekucji.

Pierwotnie obligacje Próchnika wygasały w grudniu ubiegłego roku, ale obligatariusze zgodzili się wówczas na kilkumiesięczne przesunięcie terminu spłaty. W międzyczasie spółka chciała pozyskać środki z emisji akcji, lecz bez powodzenia. Na kolejne wydłużenie okresu spłaty długu, tym razem o rok, właściciele papierów dłużnych nie wyrazili zgody. Spółka spodziewając się takiej decyzji na dwa dni przed terminem zgromadzenia obligatariuszy (na trzy dni przed wykupem) złożyła więc wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego.

Więcej wiadomości o Próchnik S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje