wtorek, 19 czerwca 2018

Newsroom

Próchnik coraz dalej od sanacji

msd | 01 czerwca 2018
Odzieżowa spółka złożyła do sądu wniosek o niewstrzymywanie rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości do czasu rozpatrzenia wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego.

Mówiąc zwięźle, Próchnik już nie jest przekonany co do szans przeprowadzenia postępowania sanacyjnego. Pokrótce przypominając, w ostatnich dniach marca spółka złożyła do warszawskiego sądu wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego, natomiast w połowie maja złożyła też wniosek o upadłość. Ten jednak trafił do sądu w Łodzi.

We wniosku upadłościowym Próchnik wniósł jednak o wstrzymanie jego rozpoznania do czasu decyzji warszawskiego sądu w sprawie sanacji. Teraz jednak spółka wycofuje się z tej decyzji, ponieważ czas oczekiwania na decyzję w sprawie restrukturyzacji wydłuża się, a jej wierzyciele przystąpili do egzekucji.

Część wierzycieli, jak podaje Próchnik, wykorzystała dostępne ścieżki proceduralne dla odsunięcia w czasie rozpatrzenia wniosku sanacyjnego. Ci sami wierzyciele wszczęli egzekucje komornicze „istotnie zagrażające prowadzonej przez spółkę działalności operacyjnej”. Dojść miało między innymi do zajęcia rachunków bankowych.

Narastająca skala wyegzekwowanych przez niektórych wierzycieli wierzytelności w połączeniu z zablokowanymi rachunkami bankowymi istotnie ogranicza także zdolności restrukturyzacyjne spółki – poinformował Próchnik.

Pod koniec marca minął termin spłaty wartych 10,8 mln zł dwóch serii papierów dłużnych spółki. Dług zabezpieczony jest hipoteką, zastawem na znaku towarowym oraz oświadczeniem o poddaniu się egzekucji.

Pierwotnie obligacje Próchnika wygasały w grudniu ubiegłego roku, ale obligatariusze zgodzili się wówczas na kilkumiesięczne przesunięcie terminu spłaty. W międzyczasie spółka chciała pozyskać środki z emisji akcji, lecz bez powodzenia. Na kolejne wydłużenie okresu spłaty długu, tym razem o rok, właściciele papierów dłużnych nie wyrazili zgody. Spółka spodziewając się takiej decyzji na dwa dni przed terminem zgromadzenia obligatariuszy (na trzy dni przed wykupem) złożyła więc wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego.

Więcej wiadomości o Próchnik S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

 • Prezes GetBacku napisał list do obligatariuszy

  15 czerwca 2018
  W liście do właścicieli obligacji spółki Przemysław Dąbrowski, jej prezes, nie daje większych nadziei na odzyskanie całości zainwestowanych pieniędzy. Pisze raczej o ich „części” przypominając zarazem, że ogłoszone propozycje układowe mają na razie charakter wstępny.
  czytaj więcej
 • Sąd ogłosił upadłość Admiral Boats

  14 czerwca 2018
  Gdański sąd nie zgodził się na proponowaną wcześniej przez spółkę sprzedaż przedsiębiorstwa w trybie przygotowanej likwidacji, czyli tzw. pre-packu.
  czytaj więcej
 • Kąkolewski odpowiedział na ustalenia KNF

  01 czerwca 2018
  Odwołany w kwietniu prezes GetBacku utrzymuje, że „księgowość spółki była prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, a sprawozdania finansowe zawierały rzetelne dane”.
  czytaj więcej
 • GetBack opublikował sprawozdanie, ale niezaudytowane

  30 maja 2018
  Na skutek dokonanych odpisów windykacyjna grupa wykazała ujemne przychody i 1,33 mld zł straty netto za ubiegły rok. Przy 2,31 mld zł aktywów w grudniu posiadała 2,93 mld zł zobowiązań, co rodzi obawy, że wstępne propozycje układowe mogą być zbyt optymistyczne.
  czytaj więcej

Emisje