środa, 22 maja 2019

Newsroom

Sąd ogłosił upadłość Próchnika

msd | 05 czerwca 2018
Łódzki sąd wydał we wtorek postanowienie o ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej odzieżowej spółki, która w marcu nie wykupiła obligacji.

Jeszcze w marcu, tuż przed terminem spłaty papierów dłużnych, Próchnik wnioskował o otwarcie postępowania sanacyjnego. Z biegiem czasu sytuacja spółki dalej się pogarszała, a jej wierzyciele wszczęli egzekucje komornicze. W maju Próchnik złożył też wniosek o ogłoszenie upadłości, a w ubiegłym tygodniu odstąpił od wstrzymania jego rozpatrzenia do czasu wydania decyzji w sprawie postępowania sanacyjnego.

Pod koniec marca minął termin spłaty wartych 10,8 mln zł dwóch serii papierów dłużnych spółki. Dług zabezpieczony jest hipoteką, zastawem na znaku towarowym oraz oświadczeniem o poddaniu się egzekucji.

Pierwotnie obligacje Próchnika wygasały w grudniu ubiegłego roku, ale obligatariusze zgodzili się wówczas na kilkumiesięczne przesunięcie terminu spłaty. W międzyczasie spółka chciała pozyskać środki z emisji akcji, lecz bez powodzenia. Na kolejne wydłużenie okresu spłaty długu, tym razem o rok, właściciele papierów dłużnych nie wyrazili zgody.

Więcej wiadomości o Próchnik S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje