czwartek, 21 lutego 2019

Newsroom

Projekt ustawy antylichwiarskiej pod ostrzałem w ramach konsultacji publicznych - poprawiona

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 12 stycznia 2017
Większość organizacji i zainteresowanych podmiotów wyraziło krytyczne stanowisko wobec przygotowanego przez resort sprawiedliwości projektu, który przewiduje między innymi kolejne ograniczenie kosztów pozaodsetkowych. W ramach konsultacji publicznych nie zabrakło też mowy o obligacjach, niestety także w kontekście możliwych problemów z ich wykupem.

W pierwotnej wersji dokumentu opublikowanej na stronach rządowych znalazły się informacje pochodzące z korespondencji do urzędników resortu sprawiedliwości, które nie powinny były znaleźć się w dokumencie. Na prośbę zainteresowanych i po usunięciu dokumentu ze strony legislacja.rcl.gov.pl, również my usunąliśmy z poniższej depeszy niektóre cytaty pochodzące z dokumentu. Osoba, której wypowiedzi opublikowaliśmy stwierdziła, w rozmowie telefonicznej z Obligacje.pl, że korespondencja, której fragmenty opublikowano na stronie legislacja.gov.pl, zostały w korespondencji użyte w określonym kontekście i w celu wywołania komunikatu uspokajającego sytuację, a nie jej zaostrzania.

Co do zasady, instytucje, które zdecydowały się zabrać głos w konsultacjach, zgadzają się z koniecznością uregulowania rynku w zakresie nieuczciwych praktyk. Jednocześnie zainteresowane organizacje i firmy w większości podkreślają, że proponowany limit jest zbyt ostry, a od wprowadzenia poprzedniego limitu minęło zbyt mało czasu, by możliwa była rzetelna ocena skutków poprzednich regulacji.

Przeciwnicy nowej ustawy antylichwarskiej, w mniej lub bardziej dosadnych słowach, argumentują, że wejście przepisów w obecnej formie oznaczałoby znaczny wzrost wykluczenia finansowego i rozrost szarej strefy (zdanie to podziela także NBP). Dalej podnoszone są też argumenty spadku zatrudnienia, ograniczenia wpływów do budżetu, czy wręcz dalszej presji na PKB z powodu spadku konsumpcji.

W ramach konsultacji publicznych głos zabrało blisko 30 podmiotów, wśród których były firmy pożyczkowe, izby gospodarcze, związki pracodawców, kancelarie prawne, stowarzyszenia (np. notariuszy, sędziów), Krajowa SKOK, czy wreszcie ZBP. Dodatkowo w ramach opiniowania stanowisko zajęło siedem instytucji, w tym KNF, NBP czy UOKiK. Oczywiście nie wszystkie opinie były równie krytyczne, niektóre z nich odnosiły się do kwestii czysto technicznych.

Temat papierów dłużnych został zresztą poruszony też nie tylko jako źródło finansowania firm pożyczkowych. Izba Domów Maklerskich proponuje bowiem wyłączenie obligacji korporacyjnych spod reżimu ustawy, tak aby koszty pozaodsetkowe mogły być kształtowane w sposób dowolny. IDM przypomina, że obowiązująca ustawa o obligacjach wyłącza możliwość stosowania przepisów o odsetkach maksymalnych w stosunku do oprocentowania długu. Izba zwraca też uwagę na kwestię zabezpieczeń. Po wejściu w życie ustawy w obecnym kształcie z rynku zniknęłyby zabezpieczenia na 150 proc. nominalnej wartości emisji, co w opinii IDM mogłoby mieć „katastrofalny wpływ na cały rynek finansowania dłużnego”.

W ramach publicznych konsultacji kwestię obligacji, zarówno w temacie kosztów, jak i sumy zabezpieczeń, poruszyła też kancelaria BSWW Legal & Tax, której opinię publikowaliśmy na łamach Obligacje.pl w połowie grudnia.

Więcej wiadomości kategorii Prawo

Emisje